Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfathrach

cyfathrach

Gan mor hawdd oedd croesi'r môr o Iwerddon i Gymru, yr oedd yn naturiol bod cyfathrach agos rhwng y ddwy wlad.

Y mae cyfathrach rywiol yn gyffredin iawn.

GL Mae yna ddiffyg cyfathrach rhwng y cwmniau ar lefel Cyfarwyddwyr Artistig cyn penderfynnu ar eu cynyrchiadau.

Aelodau Seneddol yn cytuno i ostwng oed caniatŠu cyfathrach wrywgydiol o 21 i 18.

Edrychid ar briodas, nid fel modd i barhau gweddau materol ar y teulu'n unig, ond hefyd fel disgyblaeth y byddid drwyddi yn cryfhau cyfathrach deuluol a pheri bod sadrwydd oddi mewn iddo.

Dywedir ei fod yn beth cyffredin iddynt gael cyfathrach rywiol ar yr amod y byddant yn priodi os digwydd beichiogrwydd.

Mae hynny'n anodd i ni ei gredu heddiw mewn dyddiau pan yw cyplau ifanc nid yn unig yn cael cyfathrach rywiol - neu secs fel y bydda i'n i alw fo - ar ein teledu bob nos ond yn comowtio'n noeth ar rowndabowts hefyd gan beri pob math o dagfeydd traffig.

Cyhoeddwyd adroddiad cyn y râs yn dweud fod cael cyfathrach rywiol y noson cynt yn gwneud ichi redeg yn gynt y diwrnod wedyn.

A hithau'n ei garu, roedd hi'n barod i wynebu cyfrifoldeb eu cyfathrach.

Clywais y straeon mwyaf ffiaidd am y modd gwrthun a bwystfilaidd y ceir cyfathrach rywiol ar y prydiau hyn.

Trwy gydweithio mewn clwstwr o ysgolion, gellir cronni a rhannu profiad llawer o athrawon ac o adnoddau materol a hybu cyfathrach ehangach ymhlith plant.

Trevor, caplan i Esgob Bangor, at gyflwr gwarthus y bobl yng Nghymru o safbwynt cyfathrach rywiol .