Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfeillgarwch

cyfeillgarwch

Ond prin y gwedda'r gair adnabod i adeg mor gynnar yn ein cyfeillgarwch.

Mae chwithdod mawr ar eu hol yma ym Moelfre - buont yn barod bob amser eu cymwynas a'u gwasanaeth a'u cyfeillgarwch i ni, drigolion y pentref, ac i gylch eang o Fon a'r Gogledd.

Daethant â'u cyfeillgarwch i helpu mam i ymsefydlu mewn pentref glofaol a oedd yn gwbl ddieithr iddi.

Symbol y cyfeillgarwch a'r malu yw'r cwt bugail a adeiledir yn llythrennol ar lwyfan a'i falu drachefn.

Datblygodd cyfeillgarwch agos rhwng Lisa a Karen yn sgil marwolaeth Fiona ond chwalwyd y cwbl wrth i Lisa gyfadde mai Steffan oedd tad ei phlentyn.

Mewn dinas sy'n llawn trais a pherygl, yr unig ddihangfa yw diod a chyffuriau a'r gobaith am gysur cyfeillgarwch neu gariad.

Dyro i ni bopeth sy'n angenrheidiol er mwyn cyfeillgarwch, cysur a mwyniant.

Y cyfeillgarwch rhyngddo a Jakez Riou a sbardunodd Drezen i gyfansoddi Nozvezh Arkus e Beg an Inizi (Gwylnos Arkus ym Mhig yr Ynysoedd), ar ôl marwolaeth Riou, ac i ysgrifennu cofiant ei gyfaill, sef E Koun Jakez Riou (Er cof am Jakez Riou).

Cafodd William Jones fwynhau cyfeillgarwch a chroeso Arglwydd Parker a Iarll Macclesfield, dau a fu yn eu tro yn Arglwydd-Ganghellor Prydain.

`Beth bynnag y mae llywodraethau'n ei wneud i'w gilydd, yr hyn sy'n bwysig yw'r cyfeillgarwch rhwng pobl Libya a phobl Prydain,' meddai.

Y mae gan Gwenlyn y gallu i greu triciau llwyfan sy'n rhan o'r themau ac mae codi muriau'r cwt ar lwyfan yn rhan o asio cyfeillgarwch Williams a Now yn weladwy.

Roedd sain caneuon Tom Jones a Shirley Bassey i'w clywed tan yn hwyr yn y nos gyda Chymry o bob oed yn dod i adnabod ei gilydd am y tro cyntaf ac eraill yn ail-gynneu cyfeillgarwch oedd wedi cychwyn flynyddoedd yn ôl mewn gwledydd eraill.

'Beth bynnag y mae llywodraethau yn ei wneud i'w gilydd, yr hyn sy'n bwysig yw'r cyfeillgarwch rhwng pobl Libya a phobl Prydain,' meddai.

Hysbysebwyd yr alldaith, fel 'Profiad cryfhau cymeriad, sydd yn creu cyfeillgarwch sydd yn para oes'.