Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfeiriwyd

cyfeiriwyd

Cyfeiriwyd eisoes at ei safle fel athro Hebraeg a Chanon, ac yn barod 'roedd pobl wedi cysylltu'r mudiad gyda'i enw, er mai llysenw ydoedd ar y dechrau cyntaf.

Cyfeiriwyd eisoes at awgrym yr Athro Williams fod Llyfr Coch hergest yn un o lawysgrifau Hopcyn, a gwelwyd enwi llawysgrifau eraill a feddai yng nghaniadau'r beirdd iddo.

Nid peth newydd yw diffinio'r pwnc fel hyn gan gyfeirio at fframwaith gwyddonol; cyfeiriwyd at y pwnc fel hyn yn y lle cyntaf gan chwilotwyr tanfor ym Môr y Canoldir a chysylltir yr agwedd hon â gweithiau Diole\ yn bennaf.

Rhoddwyd cyfle i gynrychiolwyr y cynghorau cymuned roddi sylwadau, lle cyfeiriwyd at achosion penodol a cytunwyd bod cwynion penodol yn cael sylw.

Ond y beau ideal oedd y civility y cyfeiriwyd ato uchod a diddordebau aelodau'r llys brenhinol yn Llundain.

Cyfeiriwyd at y drefn yn y Pwyllgor Cynllunio lle adroddwyd bod sylwadau'r Cyngor cymuned yn cael sylw ym mhob achos ac os nad ydynt wedi ei derbyn, rhoddir caniatad yn ddarostyngedig i sylwadau derbyniol oddiwrth y Cyngor cymuned.

Cyfeiriwyd at brinder dybryd mewn rhai meysydd gan y gweithgorau sector, e.e.

Cyfeiriwyd eisoes at feim enwog Cwmtirmynach a byth er hynny fe ddaeth y llwyfan yn bwysig i aelodau'r Sir i arddangos eu dawn mewn Drama ac mewn Noson Lawen.

Cyfeiriwyd eisoes at Aristotlys.

ARGYMHELLWYD cadarnhau'r Rhybudd Cau a roddwyd ar yr eiddo y cyfeiriwyd ato.

O ran y Gymraeg fel iaith gymunedol, ni all y Bwrdd osod targed ar hyn o bryd gan nad yw ef na'i bartneriaid wedi bod mewn sefyllfa i ddylanwadu'n fawr hyd yma ar y ffactorau sosio-economaidd y cyfeiriwyd atynt eisoes.

Ef oedd y pedwerydd noddwr y cyfeiriwyd ato uchod.

Glynne Davies, ymateb llwyr i'r ing hwnnw y cyfeiriwyd ato wrth drafod modernismo dechrau'r ganrif.

Rwy'n cofio dadlau hyd oriau mân y bore yn Llangollen, a thro ar ôl tro cyfeiriwyd at Benyberth, ac weithiau at y Swyddfa Bost yn Nulyn.

Beth, felly, yw'r 'chwyldro' y cyfeiriwyd ato - yr 'Utopia' yr honnwyd iddo ei greu yn Libya?

Yr oedd y tri dylanwad y cyfeiriwyd atynt - nerthoedd grymusaf yr oes - yn cyniwair yn drydanol trwy gylchoedd ysgolheigaidd a meddyliol Prifysgol Rhydychen tra oedd Davies yno.

Rowland Hughes yntau yn yr erthygl y cyfeiriwyd ati, pan ddywedodd am yr un gwr, 'penderfynodd ffurfio Cymdeithas Gymraeg yn Rhydychen.