Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyff

cyff

Datblygiadau pellach i'w cyhoeddi yn y Cyf.Cyff.

Cewch drafodaeth ar y gwahanol gynigion a chyflwyniad i aelodau newydd y Senedd rhwng cloriau'r rhifyn hwn o'r Tafod. Un peth sydd yn codi yn syth yw'r penderfyniad i newid dyddiad y Cyf Cyff i'r Gwanwyn.

Bob Cyf Cyff bellach dwi'n teimlo 'mod i'n crybwyll Golwg a dydi eleni ddim yn eithriad.

Eleni dwi isio diolch i Golwg am gymryd un o gynigion y Cyf Cyff, ffonio pobl i ffeindio gwrthwynebiad, ac yna creu 'rhwyg' yng Nghymdeithas yr Iaith ar dudalennau hardd eu cylchgrawn nhw.

Fe gododd sawl peth diddorol o gynigion y Cyf Cyff gan gynnwys cyfarfod â phennaeth Radio Cymru.

Felly, nid balchder yn ei hynafiaid nac unrhyw awydd i sefydlu cyff breiniol iddo ef ei hyn a'i dylwyth o gyfnod Gruffudd ap Cynan ymlaen oedd yr unig fwriad a goleddai Syr John Wynn pan ysgrifennodd ei History of the Gwydir Family.

Bydd adroddiad llawn o'r Cyf Cyff yn ymddangos cyn bo hir, gan gynnwys sylw i'r cynigion amrywiol a drafodwyd.

Roedd hi'n ddewis felly rhoi'r gorau iddi yn y Cyfarfod Cyffredinol diwethaf 'ma neu fentro y byddai'r cynnig ar symud y Cyf Cyff yn llwyddo a bachu ar fy nghyfle i fynd yr adeg honno gan roi digon o rybudd i bawb o'r bwriad hwnnw.

Daeth cyfnod Arwel Jones ('Rocet' i'w ffrindiau) fel ugeinfed Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith i ben yn y Cyf Cyff ar Fawrth y 23ain '96.

Hefyd yn y Cyf Cyff, etholwyd Senedd Newydd i'r Gymdeithas.

Mae natur y canu hwn, a'r awgrym o ddefod y cyff cler yn un o neuaddau'r dalaith.