Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyffro

cyffro

`Does dim rhyfedd bod y cwn yn llawn cyffro,' meddai'r sarsiant.

Y tro hwn, gwraidd y cyffro a'r gofid oedd dwy ferch sy'n chwyrli%o drwy fywyd fel corwyntoedd.

Bu'r helynt yn destun cyffro cenedlaethol oherwydd gorfodi'r wyth i sefyll eu prawf yn Llundain...

Yn stori garu hudol a doniol Donizetti, L'Elisir D'Amore (cynhyrchiad gan RM Associates i BBC Cymru) crewyd cyffro o wahanol fath gan y par gyda'u dehongliad iasol o'r darn hyfryd hwn a ddangoswyd ar BBC Two.

Hynny'n creu cyffro ymhlith ei gefnogwyr.

Wedi cyffro Cwpan Heineken mae'r prif glybiau yn ôl yng Nghynghrair Cymru a'r Alban yfory.

Daeth cyffro sydyn i'r pebyll; dadwersyllwyd mewn byr amser ac yn syndod o fuan roedd y cwbl wedi ei bacio ar gefnau'r camelod, a rheiny'n protestio yn eu ffordd arferol yn erbyn gorfod codi oddi ar eu pen-liniau.

'Mwrdwr' oedd ei gair hi wrth ddisgrifio'r cyffro yn nhŷ'r Yafais, ond cymerodd Harry'r peth fel ffordd o siarad - wedi'r cyfan, roedd yn hen gyfarwydd a sŵn cweryla yn dod oddi yno.

Fin nos daeth Mac ataf yn llawn cyffro i ddweud ein bod ni'n dau i ymadael yfory.

'Mae gen i syniad gwych!' meddai'n llawn cyffro.

Yn ei henaint dangosodd gryn ddewrder yn ei ymlyniad wrth gydwybod ar bwnc heddwch a rhyfel, ond er iddo dreulio blynyddoedd yng Nghymru nid ymddengys iddo ymglywed o gwbl â'r cyffro cenedlaethol na dangos y diddordeb lleiaf ym mhwnc cenedlaetholdeb mewn egwyddor na gweithred yng Nghymru.

Mae cyffro yn y gwynt ac os gwrandawn ni, fe glywn ni bobl yn siarad Ffrangeg, Llydaweg, Eidaleg a Chymraeg hyd yn oed.

Yn ystod y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg cafwyd cyffro mawr ym maes glo de Cymru gyda llawer o wŷr amlwg yn egni%ol mewn gwahanol fannau.

Ond nid rheolwr ei weithredoedd a chrewr ei ffawd ei hun oedd dyn yn awr, eithr creadur nwyd, creawdwr cyffro.

Yn ystod ail hanner yr ail ganrif ar bymtheg a rhan gyntaf y ddeunawfed ganrif, fe ddigwyddodd iddynt hwy yr un peth ag a ddigwyddodd i'r Crynwyr, ymwastatu, sobri, ar ôl cyffro'r Rhyfel Cartref a'r Interregnum, ymesmwythau.

Yn ystod y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg cafwyd cyffro mawr ym maes glo de Cymru gyda llawer o wr amlwg yn egni%ol mewn gwahanol fannau.

Roedd cyffro gwyllt yn yr aer a hwnnw wedi'i achosi gan y llwch a chwyrli%ai i fyny oherwydd y gwres, dwi'n credu.

Ond am wleidyddiaeth gyfoes dywedodd Lingen mai Saeson o Loegr a ddygai bob cyffro gwleidyddol i'r meysydd glo Cymreig, a dyna ragweld y Seisnigo ar y mudiad Llafur a oedd i ddwyn Keir Hardie o Glasgow i fod yn arweinydd y Cymry.

Roedd 'na dyrfaoedd yno ac roedd y lle yn llawn cyffro.

Ond byth er hynny yr oedd wedi llwyddo i gadw cyffro'r ffair o'i chylch yn y beudy.

Ni allai lai na theimlo'r cyffro yn cerdded drwy ei waed fel y meddyliai am eu darganfyddiad.

Protestiadau yn erbyn y profion meddiant a deddf diweithdra: 250,000 yn mynychu ralïau ar draws De Cymru ac yn Blaina, Gwent, 18 yn cael eu carcharu am greu cyffro.

cyffrôdd drwyddi, trodd ei phen tuag ataf, y llygaid yn dân, a dweud yn glir glir, 'Am lefydd, nid am grefydd, am Rosgadfan.' Yna ymlonyddodd drachefn.

Trwy wneud hyn, wrth gwrs, roeddynt yn mentro i fyd o eira a rhewfryniau, ac yn nyddiaduron teithwyr y cyfnod cawn lu o gyfeiriadau at y cyffro ofnadwy yn eu mysg wrth edrych allan a gweld eu llongau yng nghanol cylch oi rewfryniau uchel.

Wedi cyffro gemau Cwpan Heineken ddydd Sadwrn cafwyd mwy o ddiflastod.

Llithrodd cadno ar hyd y llwybr defaid a groesai Fynydd y Glog gan beri cyffro sydyn yn y ddiadell wasgaredig, ond ni chymerodd ef yr un sylw ohonynt hwy.

Er hynny, i Paul y perthynai'r egni a'r cyffro creadigol.

Dyna'r syniad oedd hefyd y tu ôl i un o ddarganfyddiadau mwyaf cyffrous byd cemeg yr wythdegau, ac sy'n parhau yn achos cyffro mawr yn y nawdegau yn ogystal.

Ar y dydd Gwener arbennig yma ddês i o'r ysgol yn llawn cyffro, gyda'r newyddion ffantastig am dîm nofio'r ysgol.

Roedd cyffro mawr ar gae Sain Helen, Abertawe, neithiwr yn y Cynghrair Un-dydd Cenedlaethol wrth i Forgannwg a Sir Warwick orffen yn gwbl gyfartal.

Ar yr anturiaethau eu hunain, eu cyffro a'u cyflawni y mae'r pwyslais yn awr.

Y CRACYR, Y LLOSGWR A'R DEWIN - Jon Gower a nofelau cyffro