Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfiawnhau

cyfiawnhau

'Rydym wedi ein cyfiawnhau, felly 'does dim ots ein bod wedi pechu, a 'does dim ots am y canlyniadau.

Yn gynyddol, byddant yn cynnal ac estyn sgwrs ac yn dadlau ac yn cyfiawnhau eu safbwynt.

Does dim rhaid cyfiawnhau defnyddio'r Saesneg wrth gwrs.

Ar y llaw arall mae rhai ohonynt mor brin fel ei bod yn anodd cyfiawnhau eu cynnwys ar y rhestr.

Trwy hyn gweithredwyd y cyfiawnder dwyfol, cyfiawnder a gyfrifwyd i'r sawl a ddeuent i gredu yng Nghrist: 'Cafodd Iesu ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni' (Rhuf.

Doedd y ffaith ei bod hi wedi fy anwybyddu er dydd fy ngeni ddim yn cyfiawnhau i mi ei gwrthod hi a hithau ar ei gwely angau.

Ar hyn o bryd mae llawer o'r technegau yn ddrud ac ni ellir cyfiawnhau'r costau heblaw mewn amgylchiadau arbennig neu ar gyfer ymchwil.

Hyd yn oed o fewn y sector cyhoeddus, caiff y Gymraeg ei defnyddio pan y bydd yn 'rhesymol ymarferol o dan yr amgylchiadau'. Rhaid cyfiawnhau defnyddio'r Gymraeg o fewn y telerau hyn.

Gellid cyfiawnhau pob un o'r dadleuon hyn ond ystyriwch am eiliad un o ganlyniadau gweithredu argymhelliad y Comisiwn.

Caniatewch imi yn awr, er mwyn cyfiawnhau fy safbwynt, drafod yn fyr un mater technegol eithaf rhwydd.

Un gred gyffredin yw fod gosod penglogau o dan loriau eglwysi yn fodd i atal atsain, ond y mae'n bur debyg mai ymgais crefyddwyr yw'r gred hon i geisio cyfiawnhau hen arfer gyn-Gristnogol.