Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyflogwyr

cyflogwyr

A'r syndod yw fod y teimlad hwn yn dal yn gryf ac wedi ysbrydoli rhai cyflogwyr yn ddiweddar i wahardd eu gweithwyr rhag siarad Cymraeg yng ngwydd y di- Gymraeg.

Felly hefyd gyfraniad prin y diwydianwyr, cyflogwyr y boblogaeth, i'r ddarpariaeth addysgol.

Bellach, mae'n gobeithio y bydd cyflogwyr y dyfodol yn gallu gwahaniaethu rhwng y ddau.

Gweithwyr Allanol Gwerth y Gymraeg yn economaidd/cymdeithasol o safbwynt cyflogwyr a'r sgiliau perthnasol y dylid eu hyrwyddo; i swydd mor allweddol a hon heb iddo fedru ein hiaith.

Yr oll yr ydym ni'n gofyn amdano yw bod cyflogwyr yn rhoi swyddi i bobol yn ôl eu gallu, nid yn ôl y ffaith a ydynt yn anabl ai peidio."

Ond yn yr ardaloedd gweithfaol newydd, roedd y cyflogwyr yn ysu am wneud ffortiynau, yn barod i dalu cyflogau uchel, ac eto'n edrych ar eu gweithlu fel bwystfilod, yn methu cynnig iddynt amodau cymdeithasol teilwng i fyw.

Eto, ar y llaw arall, onid hwn yw'r erfyn cryfaf a ferdd y gweithwyr i dynnu sylw'r cyflogwyr (a'r cyhoedd hefyd) at ei achos?

Rhoddir blaenoriaeth i (i) agweddau rhieni a (ii) agweddau cyflogwyr.

Gadawodd y dynion eu gorsafoedd a'u gweithdai yn llu, gan syfrdanu'r cyflogwyr, y Llywodraeth, y wasg, a'r undebau hyd yn oed, mor selog oedd eu hymateb i'r alwad.

Canoli ar ddinasoedd mawrion fel Birmingham a Llundain, gwagu cefn gwlad i fwydo chwant y cyflogwyr.

Y cyflogwyr yn y sector preifat a chyhoeddus ym mhob ardal a fyddai'n gallu manteisio ar weithwyr dwyieithog.

mae'r safle yn cyflwynor ffordd y mae'r Gwasanaeth Cyflogi, sydd yn asiantaeth o'r Adran Addysg a Chyflogaeth, yn gweithredu ar ffordd maen gweithio gyda cleientiaid, cyflogwyr an partneriaid.