Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfrannodd

cyfrannodd

Cyfrannodd swyddogion a chynrychiolwyr PDAG i drafodaethau nifer o bwyllgorau a gweithgorau a berthyn i gyrff addysgol eraill.

Yr oedd y Gymru y cyfrannodd y dynion hyn at ei bywyd yn mynd trwy gyfnewidiadau trawiadol, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn ddiwydiannol.

Cyfrannodd BBC Cymru gyfres o gerddoriaeth arbenigol ar Radio 2 am y tro cyntaf yn ogystal ag eitemau nodwedd.

Cyfrannodd hefyd at ddyfnhau dylanwad y Diwygiad Efengylaidd ar fywyd Cymru.

Cyfrannodd yn gyson at waith Undeb yr Annibynwyr.

Cyfrannodd BBC Cymru at Sound Stories, a ddilynodd lwyfannu drama gerdd amatur uchelgeisiol yn y Rhondda.

Cyfrannodd y dosbarth hwn yn hael at yr arweinyddiaeth leol ym myd busnes, diwylliant a llywodraeth leol.

Er i'r cyfnewid cyhuddiadau hyn ymylu ar ryfel preifat rhwng y golygyddion o dro i dro, gan dueddu gadael y darllenwyr mewn penbleth ar yr ymyl, cyfrannodd at y broses o godi ymwybyddiaeth ynglŷn â mater yr Eglwys Sefydledig.

Cyfrannodd Dewi Jones yn sylweddol i ddatblygiad y mudiad yn y Sir, nid yn unig fel Arweinydd Clwb, ond hefyd gyda'r profion medrusrwydd sydd mor bwysig i'r aelodaeth.

Cyfrannodd syniadau beiddgar at gynnau'r chwyldroadau yn America a Ffrainc ac yr oedd rhai o'r rheini'n hynod feirniadol o Gristionogaeth.