Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfrifiaduron

cyfrifiaduron

I'r ysgolion y bydd y cyfrifiaduron yn cael eu cyflwyno.

Mae datblygiad cyfrifiaduron modern wedi bod yn bwysig iawn i gynorthwyo'r gwyddonydd i wneud y dadansoddiadau yma.

Sesiynau Labordy Agored Yn ogystal â mynd i'r darlithoedd a'r sesiynau labordy sydd ar yr amserlen, bydd angen ichwi dreulio rhagor o amser yn gweithio yn y labordai; er enghraifft, yn rhoi prawf ar arbrofion neu yn defnyddio cyfrifiaduron.

Cyfrifiaduron Sycharth - Safwe sy'n llawn o lenyddiaeth i blant ac oedolion.

Magu cymdeithas o bobl ddylai fod pwrpas addysg, ac nid canolbwyntio ar gynhyrchu cyfrifiaduron a pheiriannau ateb ffôn yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Bydd y cyfrifiaduron yn cael eu dosbarthu i'r ysgolion buddugol yn fuan.

Mae'r Cynigion hyn yn ymwneud â: Gweinyddiaeth fewnol Cyrff yng Nghymru Y Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol Y Cyfryngau a iaith y Cyfryngau yng Nghymru Gwasanaeth Suful Cenedlaethol i Gymru Papur Dyddiol Cymraeg Addysg Bellach yng Nghymru Tai a Chynllunio yng Nghymru Cymreigio Cyfrifiaduron Nid cynigion yn unig fydd yn cael eu trafod yn y Cyfarfod Cyffredinol.

Cynhaliwyd cyrsiau cymorth cyntaf, defnyddio cyfrifiaduron, i wirfoddolwyr ac ar y Ddeddf Elusennau.

Mae'r cyfrifiaduron yn cael eu cynnig yn wobr am y ddwy wefan orau fydd yn cael eu hanfon i'r gystadleuaeth.

Gwerthwraig cyfrifiaduron.

Gelwir y datblygiad yma yn algorithm genetig, a byddaf yn disgrifio'r syniadau sydd y tu cefn iddo ac yn rhoi enghraifft o'i ddefnydd mewn cyfrifiaduron.

Mae datblygiadau cyffrous newydd ar y ffordd ynglyn â maes cyfrifiaduron a'r iaith Gymraeg.

Cyfrifiaduron Sycharth, cwmni meddalwedd, cyhoeddwyr digidol o safon.

Arweiniodd un at Hiroshima a Nagasaki, a'r llall at oes y teledu a'r cyfrifiaduron.

Bellach, mae cwmnïau preifat yn rheoli sawl agwedd ar ein bywydau - ffônau symudol, cyfrifiaduron, siopau ac yn y blaen, ac mae'n amlwg i bawb fod angen deddfwriaeth dros y cyrff hyn.

* cadeiriau olwyn peiriant i oresgyn llawer o rwystrau mynediad a thrafnidiaeth * cynorthwyon cyfathrebu sy'n gwella cyfathrebu i bobl sydd a nam ar eu clyw neu ar eu lleferydd * cyfrifiaduron sy'n hwyluso'r dasg o gael gafael ar wybodaeth a chysylltiadau * gosod systemau rheoli amgylchedd sy'n galluogi llawer o