Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyhoeddiad

cyhoeddiad

'Mae 'da chi awr fan hyn,' meddai un o'r meindars, cyn gwneud y cyhoeddiad anhygoel: 'Chewch chi ddim mynd i mewn i Iraq.' Sut ddiawl fedren ni ffilmio'r Kurdiaid, felly?

Mae cyhoeddiad diweddaraf yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru i fabwysiadu'r cynigion hyn fel ei 'Lwybr Dewisiol' ef ar gyfer ffordd osgoi Llanbedr, yn dilyn ymateb ffafriol y mwyafrif i'r arddangosfa ym mis Chwefror.

* Ysgrifennwch erthygl ar gyfer cylchlythyr yr ysgol, y wasg leol neu gyngor hyfforddiant a menter/cyhoeddiad PAB

Fe honnodd mai "datganiad clyfar" ond disylwedd oedd cyhoeddiad diweddar y llywodraeth ynglŷn â diogelwch.

'Amseriad y cyhoeddiad oedd yn bwysig ar ôl i fi benderfynu.

Roedd hyn ddeng mlynedd a mwy, mae'n debyg, cyn Y Cyhoeddiad, ond dyw hi ddim yn hawdd mesur amser yn N'Og, fel y gwyddoch.

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw (dydd Mercher 29 Medi) y byddai yna rai rhaglenni Cymraeg ar S4C o Gwpan Rygbi'r Byd, a hynny yn dilyn trafodaethau manwl yn ystod yr wythnosau diwetha'.

Roedd y cyhoeddiad yn ymgais amlwg i dreio dynnu'r colyn o'r feirniadaeth groch sy'n debyg o'u hwynebu yn ystod yr wythnos nesa' - nad ydyn nhw'n gwneud dim ond penodi pobol i swyddi.

Os na ddaethai cyhoeddiad, byddai pethau'n bur fain arnom yr wythnos honno.

Cyhoeddiad lliw-llawn, gwreiddiol, bywiog ar gyfer celf CA2.

Ni chafodd y cyhoeddiad ddim effaith.

Mae'n drueni, fodd bynnag, na ellir dibynnu ar y cyhoeddiad hwn i'n cael allan o bob straffig - ond mwy am hynny yn nes ymlaen Geiriadur Idiomau.

Pan oedd ar fin dychwelyd gwnaed cyhoeddiad fod bom ar yr awyren, ac ymhen y rhawg daliwyd un terfysgwr.

Joseph Harris, a Mr John Evans, wedi troi yn eglwyswyr, nid yw ddim i ni yn mhellach, nag yr achosodd i ni y drafferth o sefydlu y Cyhoeddiad hwn, ond yr ydym yn ddisgwyl cael difyrwch digonol i ad-dalu hyny o draul".

sioc o weld ei lun ar y newyddion, a gwaredu wrth feddwl be oedd y creadur byrbwyll wedi'i ddweud rwan, nes i sioc y cyhoeddiad ddyrnu eich gwynt.

Nid yw maint y grant a roddir ar gyfer pob cyhoeddiad yn adlewyrchu'n llawn yr holl gostau sydd ynglwm wrth gynhyrchu'r adnawdd.

Mewn cyhoeddiad mwy gellid cynnwys hefyd rifau ffôn a chyfeiriadau defnyddiol ac fe fyddwn i'n bersonol (nid fy mod a fy mryd ar briodi) wedi mwynhau adran helaethach yn ymwneud ag anerchiadau - pe na byddai ond i arbed trafferth i rai fel y gweinidog yn y paragraff cyntaf.

Gan bod prinder affwysol llyfrau o'r math yn ein diwylliant gwleidyddol heddiw dylid croesawu'r cyhoeddiad yn gynnes.

Roedd disgwyl cyhoeddiad ddiwedd y mis.

'Roeddwn i wedi prynu dyddiadur Suliau ond 'doedd gen i ddim un cyhoeddiad ynddo fo chwaith.

Yn Gymraeg (ac yr oedd hynny yn syndod pleserus) ac yn Saesneg bob yn ail yr oedd y cyhoeddwyr yn mynnu ailadrodd eu neges drosodd a throsodd a throsodd a throsodd nid yn unig am chwarter awr a mwy cyn i bob tren gyrraedd ond, yn achos un tren, yn parhau ar cyhoeddiad fod y tren ar fîn cyrraedd hyd yn oed ar ôl iddi adael a pharhau ar ei thaith.

'Tasa fo wedi gofyn imi fabwysiadu enw'r Gŵr Drwg ei hun mi faswn wedi cytuno er mwyn cael cyhoeddiad i'r Capel Mawr.

Daeth y cyhoeddiad am y gwasanaeth newydd yma'n ystod Wythnos y Samariaid.

Mae mwy nag un cyhoeddiad o'i eiddo yn tystio fod Peter Williams yn hoś o gymhleth-bethau'r dychymyg, yn fwy hośohonynt na neb arall o'r prif Fethodistiaid.

Cyhoeddiad lliw-llawn gwreiddiol bywiog, ar gyfer celf CA2.

Yna'r cyhoeddiad araf: 'Stori'r Wrach o lyn y Wernddu...'

Nid taflu cyhoeddiad neu ddau imi fel rhyw dipyn o gardod, ond 'u rhoi nhw imi fel 'taswn i'r pregethwr mwyaf yn y wlad.

Gwadu y cyhuddiad a wnaeth golygydd newydd Seren Gomer; "Egwyddorion ein Cyhoeddiad a gadwyd hyd yma yn ddilwgr", meddai, ond defnyddiodd Seren Caernarfon enghraifft gohebiaeth Hughes ei hun yn Seren Gomer ar fater yr eglwys wladol er mwyn profi ei bwynt:

Effaith net y cynllun adnoddau felly yw cynnyddu'r cymorth grant/cyhoeddiad, tra hefyd yn cynyddu'r nifer o gopi%au sydd yn nwylo'r awdurdodau.