Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyllidebau

cyllidebau

Cyllidebau Blynyddol

Bydd busnesau, hefyd, yn gwneud cyllidebau am gyfnod hwy na blwyddyn - efallai'n edrych ymlaen am dair, pedair neu ddeng mlynedd.

Dylai'r Cynulliad wrthod y pwysau sydd oddi wrth y Toriaid, prifathrawon rhai ysgolion mawr ac eraill yn Lloegr am ddosrannu cyllidebau'n uniongyrchol i ysgolion gan dorri allan Awdurdodau Lleol.

Gallwn yn awr edrych yn frysiog ar y prif weithgareddau y paratoir cyllidebau ar eu cyfer.

Defnyddir y cyllidebau hyn mewn proses a elwir yn rheolaeth gyllidebol, h.y.

Bydd y cyllidebau hyn yn cynnwys elfen sylweddol ar gyfer datblygiadau gwasanaethau lleol.

Bydd paratoi'r cyllidebau hyn yn caniata/ u i'r cyfarwyddwyr ddewis rhwng gwahanol bosibiliadau.

Os yw'r busnes o unrhyw faint, golyga hyn baratoi cyllideb ar gyfer pob adran; bydd y cyllidebau adran hyn wedyn yn cael eu cyfuno mewn cyllideb elw a cholled i'r busnes cyfan, a byddant hefyd yn rhoi'r ffigurau angenrheidiol er mwyn paratoi'r gyllideb ariannol, a fydd yn dangos y dylifiad o arian i mewn ac allan a'r amcangyfrif o'r fantolen ar ddiwedd y cyfnod.

Yn y broses o greu cyllidebau, felly, bydd yn angenrheidiol i gymhwyso'r gwahanol gyllidebau yng ngoleuni'r sefyllfa gyfansawdd fel y gwelir hi'n datblygu.

Oblygiadau hyn yw y bydd adnoddau refeniw y Swyddfa Gymreig yn cael ei dargedu ar y cyllidebau hyn.