Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cymanfa

cymanfa

Darllenais gyda diddordeb, felly, yr hyn a fu llywydd Cymanfa Gyffredinol yr eglwys yn yr Alban - y Kirk - yn ei ddweud yr wythnos diwethaf.

Ddaw o i arwain ein Cymanfa ni, tybed?

Mwynhau Cymanfa Ganu'r Eisteddfod ar y teledu fin nos.

Y diwrnod cyn ei ymadawiad yn ol i Gymru, cafwyd Cymanfa fawr yn Bethel,

Cynhelid gwasanaeth bob pnawn Sul ac ysgol Sul, ac yn ôl arfer ardaloedd de Cymru byddai Cymanfa Bwnc bob blwyddyn, gyda pharatoi mawr ar ei chyfer.

Canu gwerin, pop, cymanfa, corau, telyn, cerdd-dant a chlasurol.

CYMANFA'R PLANT: Daeth tyrfa fawr o blant y Dosbarth i Fethesda i gynrychioli yr Ysgolion Sul.

Mae Cymanfa Ganu ym mis Hydref.

Ac fe wisgai ei dei bob cymanfa.

canu gwerin, pop, cymanfa, corau, telyn, cerdd-dant a chlasurol - mae'r cyfan, a mwy, ar dudalennau catalog Sain.

Priodwyd ef â thôn ragorol iawn sy'n hawdd ei morio mewn cymanfa ganu.

Mrs Megan Rees oedd yn llywyddu yng nghymanfa'r plant yn y prynhawn a Mr C D John oedd llywydd cymanfa'r hwyr i'r oedolion.

Bob yn ail flwyddyn cynhaliwn Cymanfa Ganu yn eglwys y Bedyddwyr yn y Ddinas pryd y bydd y capel yn orlawn.

Gwaetha'r modd, nid yw cymanfa ganu yn rhoi darlun cywir o fywyd crefyddol ein cenedl.