Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cymer

cymer

Rhyw "Cymer ofal - a chadw draw% wrth gwn eraill.

'Cymer di ofal o hwnna,' meddai Mr Williams gan droi a rhoi cip ar Dilwyn yn y cefn.

'Rŵan,' gollyngodd y cawr ei afael ynddo, 'cymer di'r rhaw fach yna a gad i mi dy weld yn turio am y trysor.

Cymer Mr Thomas fantais ar hyn i esbonio sail Feiblaidd safbwynt Gwyr y Bumed Frenhiniaeth.

'Cymer ofal' meddai'i ewyrth, 'cymer ofal nad ei di ddim yr un ffordd â nhw!'

Cymer Hiraethog gyfrifoldeb am y rhannau hyn o'i waith; ysgrifenna fel petai'n agos iawn ato ac yn gwybod popeth amdano.

Rhannu Gwallt y Proffwyd Tithau, fab dyn, cymer iti gleddyf llym a'i ddefnyddio fel ellyn barbwr i eillio dy ben a'th farf, ac yna cymer gloriannau a rhannu'r gwallt.

Llosga draean ohono mewn tân yng nghanol y ddinas pan ddaw dyddiau'r gwarchae i ben; cymer draean a'i daro â'r cleddyf o amgylch y ddinas; gwasgara draean i'r gwynt, ac fe'i dilynaf â chleddyf.

Yn ne Cymru un person mae mynych alw arni i ddarostwng ysbrydion yw Tina Laurent, Y Cymer, ger Port Talbot.

Ar y lefel hon fe ddathla'r broses lle cymer y dosbarth canol Cymreig newydd feddiant ar freintiau a swyddogaethau'r hen ddosbarth bonheddig.

Darlunio'r Gwarchae ar Jerwsalem Tithau, fab dyn, cymer briddlech a'i gosod o'th flaen, a darlunia arni ddinas Jerwsalem.

I fynd i Ysgol Gynradd rhadi i'r plant deithio i Bont-y-cymer lle mae hen ysgol wedi ei rhoi iddynt.

"Cymer arnat o leiaf dy fod di'n mwynhau dy hun, er mwyn popeth", sibrydai wrtho yn biwis, a sylweddoli'n sydyn fod amarch Lowri Vaughan wedi treiddio'n ddwfn i'w gwneud hi mor ddi-hwyl.

Cymer hefyd ychydig bach ohono a'i glymu yng ngodre dy wisg.

Cymer y daith oddeutu tair blynedd, ac erbyn ei diwedd bydd y leptocephalii wedi newid o anifeiliaid daildebyg tryloyw i lysywod bach melynwyrdd (elvers).

Cymer ychydig ohono eto a'i daflu i ganol tân a'i losgi; bydd tân yn lledu ohono i holl dŷ Israel.

`Cymer gysur ei fod e'n cywilyddio', oedd ymateb y dyn camera, cyn dychwelyd i'r car a thynnu'r lluniau damni%ol yn ddirgel drwy'r ffenest'.

Cymer drugaredd ar y rheini ymhlith ein pobl ifainc sydd ar ddisberod ac mewn ing ysbryd, rhai yn gaeth i gyffuriau, rhai yng nghrafanc alcoholiaeth, rhai'n distrywio eu bywyd trwy drachwant, rhai'n anobeithio am na allant gael gwaith a rhai'n teimlo fod bywyd yn wag a diystyr am eu bod yn gwrthod goleuni'r Efengyl.

Pan ddaeth yn amser iddo fynd i'r ysgol aeth i ysgol y Cymer i blant dan saith oed.

Ganwyd fy mrawd yn y Cymer, Porth, Cwm Rhondda.

Efallai y cymer ychydig mwy o amser na'r disgwyl, ond fe gyrhaeddwn ni yna yn y pen draw.' Gan na allwn rannu eu hoptimistiaeth, bu+m yn gohirio sgrifennu am hyn oll o un diwrnod i'r llall.

Yna cymer badell haearn a'i rhoi fel mur o haearn rhyngot ti a'r ddinas, a thro dy wyneb tuag ati; a bydd dan warchae, a thithau'n ymosod arni.

Cymer un cam ar y tro.

"Cymer di ofal na cheisi di ddim croesi'r ffordd," meddai.

Cymer iti wenith a haidd, ffa a phys, miled a cheirch, a'u rhoi mewn un llestr, a gwna fara ohonynt; byddi'n ei fwyta yn ystod y tri chant naw deg o ddyddiau y byddi'n gorwedd ar dy ochr.