Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cymerai

cymerai

safodd y pedwar i weld eu llongau 'n taro 'r dŵr ^ r ac yn troi 'n ansicr i nofio i lawr yr afon, ac yna rhedodd y bechgyn nerth eu traed tua 'r fan lle cymerai 'r afon dro llydan, braidd fel pedol ar ymyl y ffordd ac yn ôl wedyn.

Yr oedd yn ddyn reit agos i'w le mae'n debyg ond yn ei athrawiaeth cymerai olwg ry arwynebol a gobeithiol o'r natur ddynol.

Cymerai fap o Gymru fel objet trouve/ ac fel arwydd o holl hanes Cymru, eidiwylliant a'i chymunedau.

Cymerai arno wrth ei deulu ei fod yn gweithio'n galed ac felly cai lonydd iorweddian yn ei lofft am oriau.

Canlyniad hyn oll oedd iddynt gynnal parêd ar ôl parêd, er mwyn iddynt ein cyfrif sawl gwaith yn ystod y dydd, a chan fod tros bedair mil ohonom cymerai'r gorchwyl hwn amser maith.

Cymerai ddiddordeb ymarferol mewn materion cyhoeddus.

Pan oeddwn yn fachgen ysgol cymerai ddiddordeb mawr ym mhlant Deiniolen a oedd yn aelodau o Urdd Gobaith Cymru.

Blwch mawr, pren, yn cynnwys injian car y cymerai fore da i giang ohonom ymlâdd i'w symud o un lle i'r llal.

Cymerai oes iddo gynilo cymaint â hynny.

Dro arall, cymerai gip yn llechwraidd at yr ŵydd, fel petai'n ofni y gallai'r greadures honno neidio'n sydyn dros ymyl y ddysgl ac ymosod arno.