Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cymerwyd

cymerwyd

Bu gwasanaeth bore Sul y Pasg yn un gwahanol i'r arfer eleni oherwydd, yn y gwasanaeth hwnnw, cymerwyd rhan gan y bobl ifainc oedd yn cael eu derbyn yn gyflawn aelodau o'r eglwys.

Cymerwyd rhan hefyd mewn darlleniadau a gweddiau gan y Parchedigion Geraint Edwards, Emlyn Richards, y Tad Michael hennessey a'r Major Rodney Dawson ar ran Byddin yr Iechydwriaeth.

Ond 'roeddent wedi newid - cymerwyd lle'r coed gan fwynau lliw.

Cymerwyd rhan gan nifer o gyfeillion yn cynrychioli Y Glyn, Jerusalem, Salem a'r Tabernacl.

Wrth baratoi'r cynllun fe cymerwyd i ystyriaeth sylwadau cynghorau cymuned a thref a dderbyniwyd ar ffurf holiadur.

Cymerwyd yn ganiataol, mae'n debyg, mai ar sail bwriad yr awdur y dylid beirniadu'r nofel.

Bu gwasanaeth fore'r Nadolig yn Horeb pryd y cymerwyd rhan gan aelodau o'r Eglwysi Rhyddion.

I iard y cymerwyd ni, y tu ôl i un o strydoedd cefn Palembang, lle'r oedd tomen o hen haearn, a phob rhyw geriach.

Cymerwyd cyfrifoldeb am redeg Cymdeithas Tai Meirionnydd Nant Conwy.