Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cymhelliant

cymhelliant

Fodd bynnag, un o'r rhwystrau pennaf sy'n atal datblygiad addysg Gymraeg ac sy'n arafu adfer yr iaith yw diffyg cymhelliant ac ewyllys.

ansawdd y dysgu - gan gynnwys cyflymdra cynnydd y disgyblion, maint eu cymhelliant wrth weithio a pha mor dda y maent yn defnyddio'r adnoddau sydd ar gael iddynt wrth astudio.

Pan fo'r cymhelliant a'r ewyllys yn gadarnhol ac yn gryf mewn perthynas â'r iaith ac addysg Gymraeg, gwelir llwyddiant.

Aseiniadau yn Gymraeg Dylai'r sawl sydd yn derbyn yr Atodiad Cymhelliant i ddysgu yn Gymraeg wneud cyfran sylweddol o'r gwaith yn Gymraeg gan gynnwys o leiaf: