Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynffon

cynffon

'Does dim cynffon gan fresychen!' meddai.

"'Fyddi di ddim yn teimlo weithia y buasai'n dda gen ti petasai Rhagluniaeth wedi gadael llonydd iti yn dy stad gyntefig - i fwynhau dy hun wrth dy gynffon ar frigau'r coed?" "Cynffon!

'Tynnu cynffon cath, eich mawrhydi,' oedd ateb Delwyn.

Os na frysiwch chi, fydd dim amser i chi osod cynffon wrth chwannen, heb sôn am Anti Meg!' Fel pe bai'n ategu rhybudd y gath, dyma'r cloc yn y parlwr oddi tanom yn taro un ar ddeg.

Yr wyf yn amau nad oedd gan ein gwron fawr o amynedd chwaith at ei gyfoeswyr ymhlith y beirdd yr oedd cynffon y weledigaeth hon yn chwipio'u dychymyg, sef y rhai megis Saunders Lewis a Gwenallt a fynnai gysylltu'r Gymru oedd ohoni yn y tridegau gyda rhyw Gymru reiol ufudd-Gristionogol mewn gorffennol di-ffaith.

'...fel Brenhines y Cathod, deiliad i chi yw pob cath - felly, mae tynnu cynffon cath yn drosedd fawr iawn.

Nawr, y peth cyntaf yw paratoi swyn ar gyfer tyfu cynffon cath.

Roedd cynffon hanner milltir o hyd o bobol i'w gweld drwy'r drws allan - pob un yn awyddus i brynu tocyn ar gyfer y reslo, a phwy oedd yn gwerthu'r tocynnau ond y dyn ei hun!

Mewn lle plaen uwchben un porsylîn mewn tū bach dynion, gwelwyd y llinell broffwydol "Mae dyfodol Cymru yn dy ddwylo di% a gwych iawn hefyd yw'r graffiti hwnnw sy'n magu cynffon wrth i eraill ychwanegu eu sylwadau ato.

hynny yw, mi ddylai rhywun dynnu cynffon Anti Meg fel y tynnodd hi gynffon y gath slawer dydd.'

Dychymyg a rhamant eraill roddodd fod i'r gred mai o wlith trwm bore o Fai yr epilient, ac eto credai eraill mai o flewyn hir cynffon ceffyl y deuent i'r byd.

Cynffon ei adroddiad oedd tri thudalen o fanylion ar yr ysgolion nos yn y tair sir.

Trodd Delwyn ati'n gyflym, 'Tasg bach iawn i unrhyw wrach gwerth 'i halen fydde gosod cynffon wrthi!' Gwyrodd y gwrachod eu pennau.

Rhuodd y belen bicellog drwy'r awyr fel jet, cynffon o wreicchion a fflamau'n ei dilyn.

'...yn enwedig cynffon mor brydferth ag un eich mawrhydi,' ychwanegodd Delwyn.

'Sdim cynffon i' gael gydag Anti Meg, y crwt twp!' Torrodd sylw swta Mini ar draws fy myfyrdod.

'Chwilio am swyn ar gyfer tyfu cynffon cath yw'ch gwaith chi, wrachod, nid rhoi gwers natur i ni!' 'Begio'ch pardwn, begio'ch pardwn,' murmurpdd y ddwy gan droi'n ôl at eu llyfr swynion.