Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyng

cyng

Cyng ELWYN GRIFFITH Afallon, Tanygrisiau, Ffestiniog.

Cyng R P HUGHES Cadeirydd Ffederasiwn C A Ll Gwynedd Penfras Uchaf Llwyndyrys, Pwllheli

"Mae ein dyled yn fawr iddyn nhw," meddai'r Cyng Huws.

Diolch calon hefyd i'r Cyng.

Eglurodd Cyng Helen Gwyn, cyn-Faer Caernarfon, ei bod wedi gwrthod y gwahoddiad am nad yw'n cytuno â dathlu'r Arwisgo.

Roedd Cyng Huw Edwards wedi gwrthod y gwahoddiad am y bydd ar ei wyliau, meddai.

Y Cyng.

Un arall sydd ddim yn mynd yw Cyng Ioan C Thomas, a dywedodd nad oes unryw gyfarfod wedi cael ei gynnal ynglŷn a'r mater heblaw trafodaeth yn y cyngor pan benderfynwyd na fyddai'r cyngor yn dathlu'r Arwisgo.

Y chwech sy'n bwriadu mynd ydi'r Maer, Cyng Brian Williams; ei ddirprwy, Cyng Tudor Owen; a'r Cyngr Meurig Williams, Robert Charles Parry, Jack Thomas a Mair Williams.

Doedd Cyng Ann Hopcyn ddim yn meddwl y bydd yn mynd , a dydi hi ddim yn cofio os ydi hi wedi ateb y gwahoddiad ai peidio.

Roedd Harri Roberts, White Horse, wedi ymuno a'r tancer British Advocate, a Wil El Cyng.

Unig sylw'r Maer, Cyng Brian Williams, am y rhai sy'n dewis peidio oedd bod rhydd i bawb ei farn.

Sylwodd y Cyng Huws: "'Roedd darllen yr adroddiad hwnnwn'n dod a dagrau i lygaid rhywun.