Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynghrair

cynghrair

Nid yw'r anaf i'w ben-glîn wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nôl yn y tîm ar gyfer y gêm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.

Mae Croesoswallt, y clwb o Loegr, wedi sicrhau tymor arall yn y Cynghrair Cenedlaethol.

'Rwyn falch y bydd y Cynghrair Celtaidd yn dechrau yn Awst.

Ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd.

Hefyd heno yn y Cynghrair, Casnewydd yn chwarae yn Glasgow.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol curodd Caerfyrddin Lido Afan o ddwy gôl i ddim.

Y maent wedi bod yn fygythiad i'r papurau lleol traddodiadol mewn rhai ardaloedd, drwy fod yn ffynhonnell newyddion lleol, ac aethan mor bell a ffurfio Cynghrair.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol heno bydd Flexsys Derwyddon Cefn yn erbyn Y Drenewydd a Port Talbot yn erbyn Hwlffordd.

Mae Walsall yn siwr o'u lle nhw yng ngemau ail-gyfle Ail Adran Cynghrair y Nationwide ar ôl curo Port Vale 2 - 0.

Mae Penybont yn dal ar frig y Cynghrair - wedi colli dim ond tair gêm hyd yn hyn.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Deffrôdd y Times ar unwaith i ddweud y dylid ymarfer '...' yng Nghymru, cyn iddi hithau godi Cynghrair Tir a throi'n ail Iwerddon.

Mae ail gymal Cynghrair y Pencampwyr yn dechrau heno.

Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.

Casnewydd enillodd y gêm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.

Ennill am yr eildro yn unig yn y Cynghrair wnaeth Glyn Ebwy neithiwr.

Y blaid newydd yn ffurfio cynghrair gyda'r Rhyddfrydwyr.

Mae'r Barri yn agosau at bencampwriaeth y Cynghrair Cenedlaethol unwaith eto.

Mae Tîm Rygbi Cynghrair Libanus, fydd yn wynebu Cymry ar Barc y Strade nos yfory, wedi gwneud pedwar newid o'r tîm gollodd o 64 o bwyntiau yn erbyn Seland Newydd ddydd Sul.

Eisoes, mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi braenaru'r tir ar gyfer y cynghrair newydd.

Stori gyfarwydd oedd hi yn gêm arall y Cwpan Cenedlaethol - Caerdydd yn curo Llanelli, sy'n cael tymor anodd yn y Cynghrair Cenedlaethol, ar Barc Ninian.

Er bod y clybiau wedi cytuno i wneud hynny maen nhw'n anfodlon o hyd gyda'r strwythur sy'n golygu bod naw clwb o Gymru yn y cynghrair yn hytrach na'r wyth y cytunwyd arnyn nhw yn wreiddiol.

'Mae Manchester United wedi dangos bod ennill y Cynghrair yn dod yn hawdd iddyn nhw a'r cam nesa ydy cael llwyddiant cyson yn Ewrop.

Mae Caerdydd yn sicrach fyth o ddyrchafiad i Ail Adran y Cynghrair Nationwide ar ôl i banel disgyblu Cymdeithas Pêl-droed Lloegr argymell y dylai Chesterfield - sydd ar frig y tabl - golli naw pwynt.

Enillodd Charlton 2 - 0 yn erbyn Caerlyr yn yr Uwch Cynghrair.

Yn erbyn Deportivo La Coruno, sydd ar hyn o bryd yn ail yn y cynghrair yn Sbaen, fe fuasech chi'n disgwyl byddai 3 - 0 wedi'r cymal cynta yn gyffyrddus.

Yng ngwaelodion y Cynghrair Cenedlaethol, llwyddodd Croesoswallt i guro Athrofa/Inter Caerdydd 1 - 0.

Caerdydd, pencampwyr y tymor diwetha, yw'r ffefrynnau i ennill y Cynghrair unwaith eto.

'Bydd y Cynghrair newydd yn dechrau yn Awst a cwpla ddechre mis Rhagfyr.

Mae Jenkins yn teimlo y dylid trefnu dyddiadau gemau'r cynghrair yn well.

Mae o wedi rhoi popeth sy ganddo fo i Rygbi Cynghrair ac i St Helens a mae o am sialens newydd, medda fo.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am le yn y cynghrair newydd wedi mynd heibio erbyn hyn.

Er gwaetha'r tywydd bydd y gêm ar Barc Ninian rhwng Caerdydd a Lincoln yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide yn mynd rhagddi.

Enillodd Abertawe, pencampwyr Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban am y tymor, ei gêm olaf yn erbyn Penybont neithiwr 35 - 20.

Mae Abertawe eisoes wedi ennill y Cynghrair.

All neb orffen uwchben Arsenal yng Ngrwp B Cynghrair y Pencampwyr wedi iddyn nhw guro Sparta Prague 4 - 2 yn Highbury neithiwr.

Ac yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide, bydd Abertawe yn chwarae Brentford ar Gae'r Vetch.

Bryd hynny yr oedd Sinn Fein am ddisodli'r Blaid Wyddelig fel erfyn gwleidyddol y mudiad cenedlaethol; y Cynghrair Gwyddeleg yn ymdynghedu i edfryd yr iaith Wyddeleg; y Gymdeithas Wyddelig Athletaidd yn trefnu chwaraeon traddodiadol Gwyddelig; y Mudiad Cydweithredol Amaethyddol, y Mudiad Undebau Llafur dan arweiniad rai fel Connolly, y theatr, y cwbl yn rhannau o'r Mudiad Cenedlaethdol - heb sôn am yr l.RB Yr oedd y rhwyd wedi ei thaflu mor eang fel nad oedd angen i ŵr ifanc wneud mwy na mwynhau chwarae bando (...) ar brynhawn Sul, ac yr oedd wedi ei dynnu i fewn i'r mudiad.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol, llwyddodd Caerfyrddin i guro Rhaeadr 1 - 0.

Mae gobeithion Leeds United o le yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr wedi'u chwalu - ar ôl iddyn nhw golli 3 - 0 yn Valencia.

Nonsens yw hynny, yn ôl Gallagher, a dywedodd y bydd y clybiau yn gwrthwynebu unrhyw gynlluniau i gwtogi'r Cynghrair.

Chwaraewyd pedair gêm yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - Lido Afan yn curo Rhayader 3 - 0; 2 - 1 i TNS yn erbyn Cei Conna.

Yn Ail Adran y Cynghrair Nationwide bydd Wrecsam gartref yn erbyn Rhydychen.

Serch hynny, rwyn amau na fydd Caerdydd, Wrecsam nag Abertawe yn chwarae gemau cynghrair y penwythnos yna.

Aeth Arsenal trwodd i ail rownd Cynghrair Pencampwyr Ewrop drwy ddal Lazio i gêm gyfartal 1 - 1 yn Stadio Olympico.

'Gobeithion y clwb oedd cael chwara yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Collodd Morgannwg eu gêm gynta yn Ail Adran Cynghrair Norwich Union yn Derby o bedair wiced.

Bydd pob un o dimau Cymru sy yn y Cynghrair Nationwide yn chwarae yfory.

Mae helynt cyffuriau eisoes wedi codi ym Mhencampwriaeth Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd.

Collodd Devils Caerdydd eu gêm yn y Cynghrair Hoci Iâ yn erbyn Ayr Scottish Eagles neithiwr.

Ond mae ‘na gem bwysig arall i ddod, dydd Sadwrn, er mwyn sicrhau'r trydydd safle yn y cynghrair, a lle yng nghystadleuaeth pencampwyr y tymor nesaf.

Cafwyd sioc fwya rownd gynta Cwpan Lloegr yn Nuneaton neithiwr wrth i'r tîm cartre, sy'n chwarae yn y Cynghrair Conference, guro Stoke o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

Ond dywedodd Prif Weithredwr Superleague, Ian Taylor, ei fod yn hyderus y byddai Caerdydd yn chwarae yn y cynghrair y tymor nesaf.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - cafodd Y Barri, sydd ar y brig, gêm gyfartal, 2 - 2, gyda Hwlffordd.

Yn rownd gynta Cwpan yr FA bydd pob un o glybiau Cymru'n chwarae gwrthwynebwyr o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

Er hynny parhau yn isa ond un mae Llanelli yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Bydd yn noson hanesyddol heno gyda Morgannwg yn wynebu Essex yn y cynghrair un-dydd dan y llif-oleuadau.

Ddigwyddith hyn ddim yn y Cynghrair nag yng Nghwpan Lloegr.

Prif hyfforddwr Caerdydd, Alan Cork, yw rheolwr gorau mis Tachwedd yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide.

Yn y drydedd adran bydd y frwydr i aros yn y Cynghrair Pêl-droed yn parhau tan y diwrnod olaf.

Rydyn ni wedi cael cadarnhad o'r diwedd y bydd naw clwb yn y Cynghrair tymor nesa.

Problemau teithio Y dadleuon sy'n cael eu gwyntyllu amlaf yw'r gost uwch o deithio i'r de neu'r gogledd, safon gwael y ffyrdd yma yng Nghymru (hyn yn ei dro yn gorfodi aros dros nos); hefyd safon isel y pêl-droed a ragwelir yn y cynghrair newydd.

Nid breuddwydion rhamantus mo'r rhain ond gyda bwriad Cymdeithas Pêldroed Cymru i sefydlu Cynghrair Cenedlaethol maent bellach yn rhan o realiti.

Bydd Neil Cowie, is-gapten tîm Rygbi Cynghrair Cymru ddim ar gael ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd.

Mae gan United, sydd ar frig y cynghrair, bellach 16 o bwyntiau yn fwy nag Arsenal, sy'n ail.

Ond y pwyntiau pwysicaf oedd y tri phwynt am fuddugoliaeth sy'n cynnal sialens Abertawe ar frig y cynghrair.

Yn Ail Adran y Cynghrair Nationwide bydd Wrecsam yn croesawu Stoke sy'n wythfed yn y tabl.

Beth petai cynghrair o wledydd Pabyddol yn gwneud cyrch ar y deyrnas?

Mae Clwb Rygbi Nant Conwy bellach yn chwarae yn y Gynhrair Genedlaethol Cynghrair 6 y Gogledd.

Daw'r wybodaeth ynglŷn â pha glybiau fydd yn creu hanes trwy ffurfio Cynghrair Cenedlaethol cynta Cymru yn fuan.

Yn Adran Gyntaf Cynghrair Rygbi Cymru neithiwr, cafodd Merthyr fuddugoliaeth 21 - 20 dros Cwins Caerfyrddin.

Roedd rhaid iddyn nhw guro Monaco i sicrhau eu lle yn rownd nesa Cynghrair y Pencampwyr.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr curodd Y Barri, sy ar y brig, TNS 1 - 0.

Yn y gemau eraill yn y Cynghrair Cenedlaethol curodd Cei Connah Dderwyddon Flexsys Cefn 2 - 0 a churodd Caersws Y Rhaeadr oddi cartref hefyd 2 - 0.

Hefyd heno chwaraeir ail gymal rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Yng nghymal cynta rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr neithiwr curodd Bayern Munich Real Madrid 1 - 0.

Uchelgais y clybiau hyn yw ennill dyrchafiad i Bedwaredd Adran Cynghrair Lloegr yn y pen draw.

Does dim dwywaith mai tlotach fydd y Cynghrair heb rai o brif glybiau'r genedl.

Cafodd Caerdydd dipyn o ysgytwad ddoe a hwythau am godi o Drydedd Adran Cynghrair Nationwide.

Gyda son am ddatblygiad fel yma mae'n glir fod Clwb Pel-droed Bangor yn ei chanol hi rhwng y syniad eu bod yn colli eu cae a'r hawl i chwarae yn eu cynghrair bresennol.

Yn yr Uwch-gynghrair Pêl-droed mae gobeithion Ipswich o gyrraedd Cynghrair y Pencampwyr wedi dod i ben.

Yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide heno ceir gêm ddarbi Gymreig - Abertawe yn erbyn Wrecsam ar y Vetch.

Bydd y clybiau, heddiw, yn clywed penderfyniad terfynol Undeb Rygbi Cymru ynglyn â'r nifer o glybiau o Gymru fydd yn y Cynghrair Celtaidd y tymro nesa.

Mae Manchester United gam yn nes at rownd wyth ola Cynghrair y Pencampwyr ar ôl gêm gyfartal, 1 - 1, yn Panathanaikos.

'Mae'r pwyse arnyn nhw yn y Cynghrair yn drwm oherwydd mae angen iddyn nhw ennill bron bob gêm os ydyn nhw'n moyn aros yn yr Ail Adran.

Byddan nhw'n cyfarfod yn y Cwpan ac yn y Cynghrair.

Maent hefyd yn gandryll ynglyn ag agwedd Cymdeithas Pêl-droed Cymru trwy geisio eu gorfodi i ymuno â'r cynghrair newydd.

Mae Leeds United trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar ôl curo Deportivo La Coruna 3 - 2 dros ddau gymal.

Gohiriwyd gêm Abertawe a Northampton yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide neithiwr.

Cafwyd deunaw gôl yn y Cynghrair Cenedlaethol dros y Sul.

Yn ôl Alun Evans, ysgrifennydd FA Cymru, os na ddaw'r cynghrair newydd i rym, yna mae dyfodol tîm cenedlaethol Cymru yn y fantol.

Cafodd Morgannwg fuddugoliaeth yn eu gêm Cynghrair Undydd yn erbyn Essex ar Erddi Sophia neithiwr.

Bydd enillwyr y cynghrair arfaethedig - a phencampwyr Cymru felly - yn gymwys i gynrychioli ein gwlad ym mhrif gystadleuaeth pêl-droed y cyfandir, sef Cwpan Ewrop.

Mae gobaith gwirioneddol gan Leeds o gyrraedd rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Curwyd pencampwyr Cynghrair yr Eidal yn y Cwpan 4 - 1 an Udinese.

Bydd Wrecsam yn teithio heno i Swindon ar gyfer eu gêm Ail Adran yn y Cynghrair Nationwide.

Denwyd torf o 4,000 i Gasnewydd i wylior gêm Rygn Cynghrair rhwng Warrington Wolves a London Broncos.

Caernarfon neu Langefni fydd yn codi o Gynghrair Undebol Cymru i'r Cynghrair Cenedlaethol y tymor hwn.

Y bwriad yw i'r rhain fwydo'r Cynghrair Cenedlaethol maes o law.

Mae'n benwythnos pwysig i'r tri chlwb o Gymru yn y Cynghrair Nationwide.