Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynhyrfus

cynhyrfus

Laserau tiwnadwy Un o'r datblygiadau mwyaf cynhyrfus ym myd y laser yn y blynyddoedd diwethaf yw'r laser tiwnadwy - laser lle gellir amrywio tonfedd y goleuni a ddaw ohono.

Fe'n tywysir trwy ddatblygiadau cynhyrfus y bedwaredd ganrif ar bymtheg i lawr hyd at ddigwyddiadau'r cyfnod presennol.

Y peth traddodiadol i'w wneud mewn pasiantau ac operâu roc yw cyflwyno talp o hanes ardal - am arwyr y gorffennol, am ddigwyddiadau cynhyrfus neu stori'r oesau.

Ac yna'r effaith cynhyrfus y mae'n ei sicrhau wrth ymdrin ag Unigol a Lluosog Enwau.

Profiad cynhyrfus a dweud y lleiaf oedd mynd yn y cwch bach yn ôl i'r llong.

I'r neb a gredo fod teimlad a phrofiad cynhyrfus yn unig sail barddoniaeth, ni ddetgly Cerdd Dafod fyth ei chyfrinach.

Sut yn byd y gallai'r diwydiant rheilffordd fod yn ynys heddychlon yn y môr cynhyrfus hwn?

A llwyddiant drwy chware rygbi agored, cynhyrfus a chreadigol--dyma'r adladd a adawyd gan hyfforddiant athrylithgar pobol fel Ieuan Evans, Carwyn James a Norman Gale I orffen y flwyddyn arbennig hon, roedd y Clwb i gyflawni taith genhadol i Ganada, a dyna pryd, o bosib, y gwnaeth Carwyn un o gamgymeriade prin ei yrfa, pan fynnodd bod gwragedd y chwaraewyr i gael y cyfle i ddod ar y daith Ar y pryd, roedd iwfforia'r tymor dros bawb oedd yn gysylltiedig â'r Clwb, ac ...

Dyma un o'r digwyddiadau mwyaf cynhyrfus yn ei fywyd.

Dywedir bod Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn gwneud gwaith da yn y gwledydd cynhyrfus hyn.

Profiad cynhyrfus oedd dringo i ben tūr Zigmund a chyffwrdd â'r gloch enfawr am lwc, yng nghwmni rhai o'r plant.

Maen nhw'n ddigwyddiadau rhyfeddol yn ôl y sôn wrth i ferched hel at ei gilydd i drafod a thrio dillad isaf cynhyrfus ac offer rhywiol eu natur.