Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynigiodd

cynigiodd

Ond neithiwr cynigiodd Peter Taylor, rheolwr Caerlyr, 500,000 yn fwy na Blackburn - sef 3,250,000 - amdano.

Am y tro cyntaf erioed cynigiodd y Brenin wobr deilwng iawn yn Eisteddfod Genedlaethol N'Og am gyfres o saith dysgl fwyd yn seiliedig ar y wnionyn, a chynigiodd mwy y flwyddyn honno nag ar yr englyn digrif.

Cynigiodd gyfaddawd sef derbyn canlyniad y cyfri â llaw yn Florida heb fynd i gyfraith pe baen nhw'n caniatau i'r cyfri hwnnw'n barhau.

Erbyn iddi hi ymuno ag e, roedd wedi gorffen ei frecwast ond cynigiodd ffonio am goffi ffres.

O ganlyniad i drefnu diwrnodau denu gwirfoddolwyr trwy'r sir yn benaladr, cynigiodd nifer o wirfoddolwyr eu gwasanaethau, ac fe'u lleolwyd yn ol eu dewis faes.

UNRHYW FATER ARALL Cynigiodd Val Hill bleidlais o ddiolch i Ellen ap Gwynn am ei gwaith dros y blynyddoedd.

Dywedodd hi mai dim ond ar ôl iddi ofyn cyngor ei merch y cynigiodd ei henw am uchel swydd o fewn y Blaid.

Cynigiodd Rhianwen Huws Roberts ein bod yn mynd yno i genhadu.

Cynigiodd Mrs Luned Bebb Jones i fod yn gyfrifol am ail-gynnull Is-bwyllgor y Dysgwyr.

wedi derbyn cynnydd mewn ariannu cynigiodd Ellen ap Gwynn y dylai'r tâl aelodaeth i CCPC.

'Ella 'mod i'n anghywir,' cynigiodd yn betrus, 'ond hyd y gwela i mae cadw'r cyfrifon yma'n mynd i gymryd llawer llai o amser nag yr oedd ych tad yn 'i awgrymu.

Ac fel yr oeddwn yn cydyfed gydag eraiU mewn un ty tafarn, cynigiodd un o'r cwmpeini sofren i oferddyn a elwid Ifan y Gof, os aethai allan drwy y dref yn noeth; ond nacaodd hwnnw fynd.

Cynigiodd Branwen Jarvis mai SL ei hun yw Mabon, yn hanner cant oed, yn edrych yn ôl dros 'ddau chwarter canrif ...