Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynigiwyd

cynigiwyd

Cynigiwyd sylwadau hefyd ar ddeddf iaith ddrafft Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Cynigiwyd i fi ymweliad arall, i Johannesburg a Durban y tro hwn.

Cynigiwyd polisi%au economaidd i wella'r sefyllfa.

Cynigiwyd i'r Ysgrifennydd gysylltu a hwy yngl^yn a'r swydd.

Cynigiwyd fod y swyddogion rhanbarth ynghyd â Meira Roberts yn ymweld â Changen Bontnewydd yn y dyfodol agos.

Cynigiwyd nifer o ddehongliadau ar ddyddiau olaf bywyd 'daearol' Iesu o Nasareth.

Dros y blynyddoedd cynigiwyd sawl esboniad am ddiflaniad plant y dref ar yr adeg hon.

Cynigiwyd saith enw a gofynnwyd i Gyngor yr Undeb ddewis tri ohonynt fel rhestr fer.

Cynigiwyd ein bod yn gofyn i Angharad Hughes drefnu'r bwyd (bara Ffrengig a phate ynghyd a gwin di-alcohol), a'n bod hefyd yn gwahodd un o'n haelodau i chwarae'r delyn.

Cynigiwyd y Fedal Lenyddiaeth am y gwaith llenyddol gorau.

Cynigiwyd bwyd a diod i'r cerddwyr gan uchel swyddogion Vodafone yn Newbury.

Raffl: Cynigiwyd ein bod yn cynnal raffl eto eleni.

Cynigiwyd ein bod yn ail-edrych ar y sefyllfa ariannol eto gyda golwg ar gyfrannu mwy at Gyfeillion y Samariaid.

Cynigiwyd ac eiliwyd derbyn awgrymiad y Gweithgor i lynu at y cynllun y cytunwyd arno eisoes gan y Cyngor a llwyddodd y cynnig.

Cynigiwyd nifer o ffyrdd i ni Gristnogion i helpu gwella'r sefyllfa.

Cynigiwyd ein bod yn anfon at y Caernarfon and Denbigh yn mynegi ein pryder am y penderfyniad, ac yn gofyn am gael cynnwys ein hadroddiadau yn Gymraeg.

Pan ddechreuodd Seasons roedd Twi yn dioddef yr oerfel ar glaw ar strydoedd Caerdydd; erbyn y diwedd cynigiwyd cartref parhaol iddo gan wrandäwr hael.