Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynog

cynog

PENDERFYNWYD datgan cefnogaeth i lythyr Mr Cynog Dafis AS

Er bod pob cwm yn gymdeithas ynddi'i hun, byddai pawb yn dod at ei gilydd adeg eisteddfod, a phan fyddai eisteddfod y Babell yn cael ei chynnal byddai gwyr Tirabad yn dod lawr dros y mynydd, a phobl Merthyr Cynog a Llanfihangel Nant Brân.

Bydd David Davies ynghŷd â Carwyn Jones (Llafur), Elin Jones (Plaid Cymru), a Christine Humphreys (Rhyddfrydwr Democrataidd). Bydd Cynog Dafis yno fel Cadeirydd y Pwyllgor Addysg ôl 16.

(d) Cau Swyddfa'r Arolwg Daearegol yn Aberystwyth CYFLWYNWYD llythyr Mr Cynog Dafis AS yn hysbysu bod yr Arolwg Daearegol yn bwriadu cau'r swyddfa uchod er mwyn arbed swm cymharol fechan o arian.

Dydi democratiaeth ddim yn golygu cael yr hawl i anfon Cynog i Gaerdydd yn lle Llundain.

Barn Cynog Dafis, yr AC lleol, yw y dylid cyhoeddi'r cyfrifon gan fod arian cyhoeddus eisoes wedi ei wario.

Cychwynnodd Cynog Dafis yn Gymraeg gan ofyn pa gynlluniau sydd gan y Prif Ysgrifennydd i adolygu cyflogau athrawon.