Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynyrchiadau

cynyrchiadau

GL Mae yna ddiffyg cyfathrach rhwng y cwmniau ar lefel Cyfarwyddwyr Artistig cyn penderfynnu ar eu cynyrchiadau.

Mae cynyrchiadau'r BBC yn cyfrannu'n sylweddol i 20 Rhaglen Uchaf S4C bob wythnos.

YR ARWYDD A'R CELFYDDYDAU: Calonogl bob amser yw gweld a chlywed criw o bobl ifanc yn cyflwyno cynyrchiadau ar lwyfan.

mae'r sianel ddigidol wedi llwyddo bron i ddyblur cynyrchiadau teledu a wneir yng Nghymru ar gyfer Cymru.

Mae'r sianel ddigidol wedi llwyddo bron i ddyblu'r cynyrchiadau teledu a wneir yng Nghymru ar gyfer Cymru.

Ffurfio Cwmni Opera Cymru, Cavalleira Rusticana ac I Pagliacci oedd y cynyrchiadau cyntaf.

Roedd hyn hefyd yn thema amlwg yng ngwaith BBC Cymru yn ystod y flwyddyn wrth i'w dimau cynhyrchu ddenu'r nifer mwyaf erioed o gomisiynau gan rwydweithiau radio a theledu'r BBC. Mae'r gostyngiad ymddangosiadol mewn cynyrchiadau rhwydwaith yn deillio o amseru cyflwyno'r cynyrchiadau a dylai'r flwyddyn nesaf fod yn un llewyrchus iawn.

Rhai sylwadau i gychwyn:-EW Y tuedd diweddar gan gwmniau yw cynyrchiadau un lle heb deithio.

a ddefnyddir ar gyfer cynyrchiadau o'r math hwn.

Mae llawer o'r cynyrchiadau ar y sianel ddigidol yn fyw felly mae angen i'r cyflwynwyr feddu ar feddwl chwim a pheidio â cholli eu pennau: her y mae'r criw talentog yn fwy na pharod i'w chwrdd.

Daeth y cynyrchiadau ag elfennau newydd a chyffrous i BBC Radio Cymru.

Mae denu'r cynyrchiadau yma wedi bod yn llwyddiant mawr i Huw Edwin, swyddog datblygu cyfryngau Cyngor Sir Gwynedd, sydd wedi chwarae rhan reit helaeth yn y trafodaethau gyda'r cwmniau.