Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyrion

cyrion

Mae straeon synhwyrus a chelfydd harri Pritchard Jones, Ar y Cyrion, y mwyaf cyfoethog ac artistig o'r cyfan, er yn fwy tawel a gobeithiol - crefyddol-obeithiol, mae'n bosib - yn eu hymateb i'r "ddiwethafiaeth" hyn na'r gweddill.

Buasai i lawr, medde fe, yn ardal y Bae, y Tiger Bay oedd hwnnw, i weld hen fêts a ddalodd eu tir ar y cyrion pan fynnai'r datblygwyr a'r cynllunwyr eu gwasgaru a'u hailgartrefu fan hyn a fan draw ar stadau o gwmpas y ddinas.

Rhaid trawsnewid y diwylliant sy'n cadw'r Gymraeg ar y cyrion a sefydlu'r Gymraeg yn elfen integredig o bob agwedd ar bolisi, gweinyddiaeth a gwasanaeth yng Nghymru.

ch) gosod strategaethau er mwyn sicrhau fod adnoddau cyfrifiadurol Cymraeg yn cyrraedd potensial llawn y farchnad Gymreig, yn hytrach nac aros ar y cyrion.

Cynlluniwyd cyrion y llyn a'r pum ynys a geir ynddo yn ofalus er mwyn cynyddu'u hapêl cadwriaethol.

Cerdd, Cyngerdd a'r Cyrion.

Ond fel yr oedd yn cyrraedd y cyrion pellaf yr oedd cyfnod a byd yn dechrau mynd heibio.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymgyrchu i weld y Gymraeg yng nghanol hynny ac nid ar y cyrion fel mae ar hyn o bryd.

Gofynnir hefyd os y dylid datblygu'r gweithgareddau ar y cyrion fel mae gwyl Caeredyn wedi i wneud.

Roedd cyrion y ty wedi tacluso tipyn oddi ar iddi gymryd gofal o'r plas a brynodd ei gwr ychydig fisoedd cyn iddo farw.