Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cysylltwch

cysylltwch

Cysylltwch a'r Llais i ddweud eich dweud!

Cysylltwch a chyfeillion trwy anfon un o gardiau ebost arbennig BBC Cymru'r Byd.

Os y cewch unrhyw anhawster i ddod o hyd i gyflenwr 'cnau diogel', cysylltwch â'r BSA, The Watermill, Mill Road, Water Eaton, Milton Keynes.

mae'r tocynnau, coeliwch neu beidio, am ddim - os dach chi eisiau noson dda yna cysylltwch ar rhifau canlynol 99 96 yn ystod y dydd ac wedyn 999 999991 yn ystod rhaglenni Gang Bangor.

Os oes gennych unrhyw syniadau, awgrymiadau, cwynion, sylwadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda -- byddem yn falch o glywed oddi wrthych.

Os cewch anhawster recordio'r rhaglenni hyn, cysylltwch â Cyhoeddiadau Addysg BBC Cymru a gofynnwch am ein gwasanaeth fideo.

Cysylltwch â'r Swyddfa efo'ch syniadau i drafod manylion pellach yr ymgyrch.

Cysylltwch hefyd os am fwy o wybodaeth am ymgyrchoedd lleol y Gymdeithas ym maes addysg.

Cysylltwch â'r Brif Swyddfa am fanylion.

Cysylltwch a Ben Gregory drwy brif swyddfa'r Gymdeithas er mwyn cynorthwyo yn yr ymgyrch.

Cysylltwch â LIPU (cymdeithas er diogelu adar yn yr Eidal) a gofynnwch am wybodaeth am adar sy'n teithio drwy'r Eidal.

Cysylltwch â'r Ymddiriedolaeth Natur neu'r Feithrinfa leol am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â Gang Bangor os oes gyda chi unrhyw newyddion am gigs.

Cysylltwch eich gwaith a'r Cwricwlwm Cenedlaethol lle bo modd, gan gofio bod rhai testunau mewn mwy nag un Targed Cyrhaeddiad.

Cysylltwch â'ch

Cysylltwch â'r Swyddfa yn Aberystwyth i ofyn am fwy o gopïau o'r ddeiseb.

Am ymdriniaeth lawnach o'r sefyllfa, cysylltwch â'r Swyddfa i dderbyn copi o ddogfen y Gymdeithas 2000: Her i Ysgolion Gwledig.

Cysylltwch a chyfeillion trwy anfon e-gerdyn gwladgarol.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Mei ar 718 213, neu mae modd ffonio Rob Davies - rheolwr y grwp - ar 208 239.

Yn bwysicach fyth, cysylltwch â ni gydag enghreifftiau o anghyfertaledd ac anghyfiawnderau mae'r iaith Gymraeg yn eu dioddef, boed hynny yn y gwaith neu'r gymuned - mae pob un yn bwysig.

Os digwydd i chi fod ag unrhyw wybodaeth, cysylltwch â ni ar yr e-bost: xxx.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â phrif swyddfa'r Gymdeithas. 01.

Am fanylion tanysgrifio i'r Tafod papur, neu i gyfrannu erthygl neu syniad, cysylltwch â tafod@cymdeithas.com neu â'r Brif Swyddfa. Rhifyn Diweddara

Cysylltwch â ni ar 029 2032 2238 i drefnu ymweliad gan un o'n cynrychiolwyr.

Os oes angen lifft arnoch, cysylltwch â'r swyddfa.

Mae'r grwp yn dal i fod heb ysgrifennydd felly os oes diddordeb gan rhywun cysylltwch â'r Swyddfa.

Cysylltwch â'r swyddfa am ragor o fanylion.

Os yw'r dyddiad neu'r lleoliad yn anghyfleus, cysylltwch â'r swyddfa er mwyn i ni drefnu'r cyfarfod nesaf mewn man neu ar amser mwy cyfleus.