Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cysyniad

cysyniad

Ac fel y dywedodd Eckert, wrth drafod y cysyniad o beuoedd iaith:

Rhaid i'r Cynulliad ddileu'r cysyniad o ddarparu gwasanaeth 'Cymraeg wrth ofyn' a dim ond 'pan fo'n rhesymol ymarferol.'. Y seiliau egwyddorol cywir i unrhyw Fesur laith effeithiol ydyw dwyieithrwydd naturiol cymunedol a hyrwyddo'r Gymraeg fel norm ac fel priod iaith Cymru.

Gwêl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y cysyniad o ‘wasanaeth' yn egwyddor sylfaenol ac angenrheidiol i ddeddfwriaeth newydd ar gyfer yr iaith Gymraeg.

Mae hyn yn gyson â'r cysyniad ffasiynol yn ninasoedd Lloegr o ysgolion mawr a grymus yn cystadlu â'i gilydd yn y 'farchnad' am ddisgyblion.

Rydan ni wedi byw efo cysyniad o oes pan oedd papurau Cymraeg yn ddylanwad torfol, oes y Faner ddi-grant, ac oes pan oedd newyddiadurwyr a golygyddion Cymraeg yn baglu ar draws ei gilydd ar Faes Caernarfon.

Meddai Eckert, a wnaeth waith ar Ffrangeg/ Gascon yn Ariege: Dywed Williams ymhellach, wrth drafod y cysyniad o diglossia:

wel yn syml iawn doedd y cysyniad ddim yn bod, syniad estron yw e, a beth y mae absenoldeb y gair yn ein ein ni'n ei brofi yw fod modd byw heb y syniad.