Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cywion

cywion

Yr hyn sy'n syndod yw, er fy mod yn bendant y dylid dileu hormonau hybu tyfiant ar BST, mae'n ymddangos bod y farchnad gig cywion yn tyfu a datblygu er ei bod yn wybodaeth gyffredinol bod hormonau tyfiant ym mwydydd y cywion ieir.

A lladd eu cywion o flaen eu llygaid!' Chwarddodd y chwilen wrth gofio'r gyflafan.

Ond na chyfrifwn ein cywion yn rhy fuan.

Yn y tyllau hyn bydd nyth diddos o laswellt yn gymysg â blew'r fam, a bydd hithau yn mynd yno bob nos i roi llaeth y frest i'r cywion ac wrth ymadael yn gofalu cau ceg y twll gyda phridd fel nad yw'n hawdd canfod y fynedfa.

Fodd bynnag, mi fydd y ceiliog yn helpu i fwydo'r cywion, ac fe geir dau nythiad bob tymor fel arfer.

Mae danfon plant i feithrinfeydd yn debyg i gadw cywion mewn ffatrioedd amaethyddol...

Maent yn dod yma gan bod digon o fwyd yn y wlad hon yn y Gwanwyn a'r Haf iddynt fwydo'r cywion, e.e.

Yn gyntaf, mae'r pincod yn bwydo eu cywion i ddechrau ar bryfaid a lindys.

Ystyriwch hyn: os megir cywion hwyaid o dan iâr, yr iâr honno yw eu mam ac fe'i dilynant i bobman gan ddibynnu arni'n llwyr am eu cynhaliaeth a'u diogelwch; serch hynny, yn gwbl groes i ymddygiad yr iâr, ni ellir rhwystro'r hwyaid bach rhag mynd i ddŵr a nofio ynddo.