Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dach

dach

"Am be' goblyn 'dach chi'n siarad, deudwch?"

Y New Statesman a'r Daily Telegraph oedd y papurau newydd y byddai'n eu darllen sydd yn dangos nad oes raid i'ch gwleidyddiaeth chi gydfynd â'r papur newydd 'dach chi'n ei ddarllen bob tro!' 'Y mae i Glynllifon, lle lleolir yr Eisteddfod eleni, hanes cyfoethog.

Ydach chi ddim yn dal dig wrthon ni, yn nac dach?

'Cūn i'r deillion 'dach chi'n feddwl, Sylvia.'

mae'r tocynnau, coeliwch neu beidio, am ddim - os dach chi eisiau noson dda yna cysylltwch ar rhifau canlynol 99 96 yn ystod y dydd ac wedyn 999 999991 yn ystod rhaglenni Gang Bangor.

'Dach chi'n mynd ati i chwilio am bethau gwahanol yn ei gerddi o a 'dych chi'n cael rhyw bethau arall bob tro 'dach chi'n mynd 'nôl at ei farddoniaeth o.

Pan oedd neb o gwmpas, mi'r oedd pethau'n go dawel, er yn amal mi fyddai 'na ryw gnofa eiriol rhwng y ddau, ond y tro yma roedd y cydddealltwriaeth mor berffaith a chrefydd y Piwritaniaid, ac roedd 'na obaith am lasiad yn y fargen, 'dach chi'n gweld.

Dach chi ddim isio brifo teimlad neb,' medda fo.

Dach chim yn gwrando ar unrhyw raglen - dach chi'n gwrando ar Gang Bangor.

Ond os 'dach chi'n sgrifennu darn o farddoniaeth rydd, wel, allech chi fod yn newid honna o hyd a dal ddim yn siwr a ydy hi'n iawn.

Be 'dach chi'n wneud fan hyn?'

'Sut 'dach chi'n teimlo heddiw?' gofynnodd Rhian.

"'Dach chi'n baffiwr o fri?" gofynnodd, pan wnes i ddim.

"'Dach chi'n ciwt," meddai gyda chwerthiniad bach.

Os dach chi'n hoff o fyffio yna Supamyff oedd y grwp nath sesiwn i nir wythnos diwethaf efor caneuon Paid Gadael Fi Lawr, Cysgod yng Ngolaur Tan a Stryd Womanby.

'Y cyfan dwi'n gwybod amdani yw be 'dach chi wedi ei ddweud wrtho i.

'Wel, rhen foi, os 'dach chi am ein cael ni'n rhydd o fan hyn, mi fydd yn rhaid i chi neud gwyrthia go iawn,' meddai Geraint heb fawr o obaith yn ei lais.

''Dach chi'n meddwl ei fod o wedi'ch nabod chi?' holodd Geraint 'Wn i ddim.

"'Dach chi'n dal, yn 'tydach?" meddai.

Dw i wedi i glywed o'n dweud droeon: 'Os dach chi ddim yn siwr o frawddeg, neu hyd yn oed un gair, gadewch o allan.

"'Dach chi'n gwneud hwyl am fy mhen i." "Mm..." "Be'?" "Cerwch o'na," meddwn.

"'Dach chi'n dal ofnadwy," meddai.

'Be 'dach chi isio yna?' holodd William yn galed.

'Dach chi am eu cadw nhw, y ddau, yntydach chi?'

'O, Sylvia, 'dach chi'n graff.

Mi lwga i - dyna 'dach chi isio, mi wn i'n iawn.' Dyma fi'n croesi'r ffordd a dechrau llusgo cerdded wrth ei ochr.

"Dach chi'n siŵr y byddwch chi'n iawn?" Roedd sŵn pryder yn ei llais.

Rhoddais floedd o ryddhad a ble dach chi wedi bod - dwi yma ers hanner awr?

'Rydw i yn gobeithio'i weld o, ond 'dach chi'n gwybod fel mae he ar ffarmwrs.'

'Be dach chi'n ei wneud i'r Madriaid?' dechreuodd Meic.

Os hynny, meddwn innau, pam 'dach chi'n dŵad yma?

'A lle 'dach chi'n mynd rwan?' holodd y cipar gan boeri i'r dail wrth ei draed.

"Dach chi'n gwatsiad Dallas?

Mae yna reolau pendant i'w dilyn ac os 'dach chi'n gwneud llinell sy'n iawn yn gynganeddol - ac yn swnio'n iawn - 'dach chi'n gwbod bod hi'n iawn.

'Be 'dach chi wedi'i wneud iddyn nhw?' gofynnodd yn ddig.