Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dachwedd

dachwedd

Newidiwyd ddiwethaf ar Dachwedd 16eg, 1995.

Yn ddisymwth ar Dachwedd 11 daeth y Rhyfel Mawr i ben.

un ymhlith llawer o gyfarfodydd tebyg oedd yr un a gynhaliwyd yn yorkshire hall', wrecsam ar y deuddegfed o dachwedd a'r tri siaradwr yno oedd joseph sturge, y crynwr o birmingham, richard cobden a henry richard, gyda townshend mainwaring, aelod seneddol bwrdeistrefi dinbych, yn llywyddu'r cyfarfod.

Kelly heb Stu a Rich: Cafwyd cadarnhad y bydd Kelly Jones o'r Stereophonics yn teithio ar ei ben ei hun fis Tachwedd gan gychwyn yn Nulyn ar Dachwedd 13 a gorffen yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, Tachwedd 24.

Newidiwyd ddiwethaf ar Dachwedd 19eg, 1995.

Newidiwyd ddiwethaf ar Dachwedd 3ydd, 1995.

Y Streic Gyffredinol yn parhau o Fai 3 hyd at Fai 12, ond y glowyr yn dal ar streic hyd Dachwedd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Yn ddisymwth ar Dachwedd 11 daeth y Rhyfel Mawr i ben.

Er gwaetha'r glaw a'r gwynt, daeth dros hanner cant ynghyd yn nghanolfan yr awyrlu yn y Fali ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Dachwedd.