Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

danfonwyd

danfonwyd

Wedi ei fedyddio dros ei harch fe'i danfonwyd yn ei ôl i Benrhosgarnedd i'w fagu gan chwaer ei dad.

Fe'u danfonwyd gan PDAG at ddetholiad bychan o'r ysgolion a gynigwyd i PDAG gan ymgynghorwyr iaith yr wyth sir, gan ofyn i'r ysgolion eu dychwelyd (yn ddienw, os dewisent) at PDAG yn uniongyrchol.

Danfonwyd milwyr i gymoedd glofaol Deheudir Cymru i gadw trefn a chreu ofn - penderfyniad gormesol a gysylltir yn arbennig a Winston Churchill.

Danfonwyd cyfarwyddyd statudol at gynghorau Cymru yn esbonio y gellid cymryd i ystyriaeth yr effaith ar yr iaith a'r gymuned leol wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio i adeiladu tai yn lleol.

Danfonwyd dirprwyaeth genedlaethol i bwyso'r cynllun ar y Cyngor, ond ni syflai hwnnw ddim.

Ac eto fe'n danfonwyd yno'n swyddogol i ymgymryd â gwaith arbennig.

Danfonwyd copi o'r Weiseb i'r Swyddfa Gymreig gan ddau ohonom o Lanaelhaeam, a theledwyd ein hymadawiad o Lanaelhaeam a'n cyrhaeddiad yng Nghaerdydd!

Danfonwyd Alan Smith oddi ar y cae i Leeds hefyd cyn y diwedd.