Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

darganfu

darganfu

Darganfu'r patholegydd wedyn nad canser oedd arni ond wlser stumog a dorrodd trwodd i'r pancreas - peth digon rhwydd i'w wella.

Darganfu seryddwyr, wrth ddefnyddio telesgopau grymus, mai'r seren ddis- glair agosaf wedi'r haul yw Alffa Centawrws, a bod y goleuni oddi ar ei hwyneb yn cymryd dros bedair blynedd i gyrraedd atom.

Yn 1995 darganfu Mrs Mac fod Glan yn diodde o ganser.

Pan aeth Beti yn ôl adre darganfu fod Geoff, ei gwr, wedi diflannu gyda'r arian i gyd.

A darganfu+m ymhen amser fod gweinidogion eraill wedi gwneud fel efe.

Darganfu'r ffordd i'r ystafell fwyta lle y gorfu iddo rannu bwrdd gyda phar ieuanc nad oedd ganddynt fymryn o ddiddordeb ynddo, ond a barodd iddo ddyheu am gwmni merch brydferth.

tua'r un adeg ag y darganfu Theomemphus ei fod yn 'bechadur', fe ddarganfu Rousseau ei fod yn fab Duw, a Rousseau yn hytrach na Phantycelyn yw ffynhonnell y meddwl diweddaraf yng Nghymru...

Yn haf 1998, darganfu Emma nad Diane a Graham oedd ei rhieni ond Terry, brawd Diane, a'i wraig Yvonne.

Tua chwe mil o flynyddoedd yn ol, darganfu rhai offeiriadon sut i gynhyrchu aur trwy doddi mwyn aur.Arferent hefyd wneud moddion o berlysiau a gwreiddiau planhigion y byddent yn eu casglu yn y coedwigoedd.

Mewn ymadrodd ystrydebol, darganfu o newydd y traddodiad Cymreig mewn barddoniaeth a rhyddiaith.

Darganfu nad oedd yn gallu dygymod â'i duedd flaenorol i gondemnio Eglwys Rufain am ei llygredd a gwendidau eraill, a gofynnai iddo'i hun tybed ai yr eglwys honno yn unig oedd yn ddigon cryf i amddiffyn crefydd yn erbyn ymosodiadau'r rhyddfrydwyr seciwlar.

Yn 1996 darganfu Stacey ei bod yn feichiog a chafodd erthyliad er mwyn gallu mynd i'r coleg.

Yn y llyfr hwn, mi gredaf, y darganfu Peate yr agwedd meddwl a gafodd lais yn yr ail fersiwn o 'Iesu Grist' ac a oedd i lywio ei gelfyddyd o hynny allan.