Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

darlithoedd

darlithoedd

Rhaid cynnwys cofnod o bob sesiwn, megis sesiynau labordy, darlithoedd, gweithgareddau cyfrifiadur, sesiynau agored yn y labordy a gweithgareddau'r tu allan i'r Coleg.

Sesiynau Labordy Agored Yn ogystal â mynd i'r darlithoedd a'r sesiynau labordy sydd ar yr amserlen, bydd angen ichwi dreulio rhagor o amser yn gweithio yn y labordai; er enghraifft, yn rhoi prawf ar arbrofion neu yn defnyddio cyfrifiaduron.

Rhai o'r pynciau y cafwyd darlithoedd arnynt oedd Cyfundrefn Addysg Cymru, y Llysoedd Barn, Pwerau Cynghorau Lleol, Cyllid Cymru, a Phropaganda'r Blaid.

Mae'n rhyfeddol cyn lleied a wybodaeth sydd gan yr athrawon am Brydain a bydd yn rhaid inni roi darlithoedd ymhob cyfarfod athrawon o hyn allan ar amryw o bynciau.

Daliai darlithoedd cyhoeddus yn boblogaidd a cheid cynulleidfaoedd mawrion i wrando ar bobl fel Bob Owen, Croesor, Llwyd o'r Bryn a Chynan yn mynd drwy eu pethau.

Yn ffodus iawn, fe recordiais i rai o'r darlithoedd hynny, ac ambell hwyrnos gaeaf mi fyddaf yn rhoi'r tâp yn y peiriant, ac yn cael mwynhad o ailwrando, ac o all-greu hwyl y gwmn aeth felys honno ar ben yr odyn.

Cofiaf am rai o'r darlithoedd gwych a gaem yn achlysurol, fel darlith AOH Jarman ar Iwerddon, a darlith H.Francis Jones ar W^yr Llangwm a'r Rhyfel Degwm.

Dulliau Astudio Darlithoedd, gweithdai a thasgau penodol dan gyfarwyddyd.

Roedd yn ofynnol hefyd i fynychu darlithoedd ar agweddau eraill o'r corff; tebyg i sut mae'r corff yn gweithio; sut mae'r bwyd yn cael ei dreulio a sut mae'r holl aelodau yn cadw'r corff yn fyw.

Ar wahân i Adran y Gymraeg a'r Athro J. E. Daniel yn y Gyfadran Ddiwinyddiaeth, Saesneg oedd y darlithoedd a'r cyrsiau.

Roedd yn rhaid cychwyn ar fore Gwener a chael diwrnod i ffwrdd o'r darlithoedd.

Y darlithoedd yn mynd yn fwy crin o ddydd i ddydd, er i'r Major ddatgelu rhai ffeithiau diddorol am foesoldeb uchel swyddogion ein byddin, yn enwedig yng ngogledd Affrica.

Dilynid trefn arferol y Clybiau o gynnal cyfarfodydd megis darlithoedd wedi eu trefnu gan y 'War Ag'.

'Rwyf yn teimlo fod braidd gormod o ddewis arwyr wedi bod fel testunau darlithoedd i'r Gymdeithas, a'r tro yma yr ydych am gael tipyn o hanes y chwarel a'r gweithwyr.