Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dathliadau

dathliadau

Siomedig yw dathliadau'r wyl yma ym Mhatagonia o gymharu â Chymru i ddweud y gwir.

Ymysg y dathliadau eraill o amgylch Cymru bydd noson yn cael ei gynnal yng Ngwestyr Celt yng Nghaernarfon ar y nos Sadwrn efor Moniars yn perfformio.

Yr wythnos hon cynhelir Gwyl Ryngwladol yr Haiku gyda beirdd o wledydd ledled y byd yn ymuno yn y dathliadau.

Alltudiwyd y dathliadau hynny, wrth gwrs, gan y Diwygiad Methodistaidd.

Cafodd gwylwyr ledled Prydain gipolwg ar y dathliadau gwych a nododd agoriad y Cynulliad Cenedlaethol gyda The Welsh Assembly - a Nation Celebrates ar BBC Dau, a Starry Starry Night, sef uchafbwyntiaur cyngerdd ym Mae Caerdydd.

Aeth torfeydd â phicnic i'r parc gan fwynhau rhaglen drawiadol o'r un arddull a'r ‘Last Night' gan Gerddorfa a Chorws Genedlaethol Gymreig y BBC a gwesteion arbennig gan gynnwys y cantorion rhyngwladol Cymreig Rebecca Evans a Jason Howard - cyn mynd yn fyw i gyswllt â'r dathliadau yn Neuadd Albert.

Ond bellach, y mae hi eto'n teyrnasu, heb ei diorseddu gan na sychder y llynedd na dathliadau Jiwbili Arian plant dynion, eleni.

Ond, yn groes i'r wybodaeth ar y gwahoddiadau swyddogol, doedd Zulema Yoma de Menem ddim yn bresennol yn y dathliadau y bore hwnnw.

Ychydig iawn o gyfle oedd yna i fwynhau chwarae ac adloniant weddill y flwyddyn gan bod dathliadau o unrhyw fath yn cael eu cyfyngu i goffa/ u dyddiau gŵyl sant yr eglwys leol a'r Suliau.

Ond taflodd y clwy traed a genau sy'n bygwth Cymru rywfaint o'i gysgod dros y dathliadau.

Roedd hi'n hawdd dychmygu mai fel hyn yr oedd dathliadau'r Sofietiaid; mae arferion yn treiddio'n ddwfn.

Aeth torfeydd â phicnic i'r parc gan fwynhau rhaglen drawiadol o'r un arddull ar Last Night gan Gerddorfa a Chorws Genedlaethol Gymreig y BBC a gwesteion arbennig gan gynnwys y cantorion rhyngwladol Cymreig Rebecca Evans a Jason Howard - cyn mynd yn fyw i gyswllt âr dathliadau yn Neuadd Albert.

Daw manylion pellach am y dathliadau maes o law.

Er nad yw mam yn Eglwyswraig Sabothol selog, mae hi'n frwd dros y dathliadau mawr a phe byddai'n bwrw cathod a chŵn, ni chollai Gymundeb Bore Sul y Pasg.

Ychwanegodd nad oes ganddo ddim diddordeb yn dathliadau na'r Teulu Brenhinol, ac os ydyn nhw'n talu am y dathliad, pwy sy'n eu talu nhw?, gofynnodd.

ni olygai hynny eu bod yn gwrthwynebu rhyfel fel y cyfryw, ac arwydd o hynny oedd y dathliadau a drefnwyd ganddynt ar ôl buddugoliaeth prydain ym mrwydr mrwydr.

Ceir lle yno hefyd ar gyfer ein dathliadau an cymod.