Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

day

day

Tua thraean o longau 'D-Day' yn hwylio ymaith o borthladdoedd yng Nghymru.

Valentine's Day Massacre'.

Ymunodd plant yr ysgol a'r dorf oedd wedi ymgasglu ar draeth Cemaes i gofio a chymryd rhan yng ngwasanaeth D-Day.

'Get a move on we haven't got all day, you know!' gwaeddodd un ohonynt a'u gwthio ymlaen.

Y diweddaraf ydy dwyn blodau o erddi ffrynt rhai o day yn Heol Dewi.

Gyda chwmni Granada yn talu amdani, y gobaith yw y bydd hi yr un mor boblogaidd â ffilmiau 'cyfnod' diweddar eraill Hopkins, Remains of The Day a Shadowlands.

Yn ystyr arall y gair yn wahanol neu yn unigryw un o'n peciwliaritis ni meddwn yw ein bod yn hoff iawn o roi llys enwau ar bobol a rhoddais yr engreifftiau Dai the Post, Bessie the Milk ac yn y blaen yna dywedais 'This is one peculiar and proud Welshman who cannot wait until the day he can call this lady Maggie Number Ten' wel, fe aeth y lle yn danbaud!

Ond colli wnaeth y Cymro arall, Ryan Day.

Digrifir nhw yng nghofrestr yr ysgol, yn ol y wybodaeth a gefais gan y Prifathro presennol, fel 'Day Scholars', a cherddai'r ddau yn ol ac ymlaen i'r ysgol bob dydd, rhyw bedair a hanner o filltiroedd ar draws gwlad.

Y mae rhywfaint o ddylanwad Gwenallt ar y gerdd, ac mae'n gerdd yn yr un cywair â rhai o gerddi beirdd fel W. H. Auden, Stephen Spender, C. Day Lewis a Louis MacNeice.

P'raps 'e'll be an architect some day.

Un peth arall a ddisgyddodd oedd i'r brifathrawes atal yr holl ysgol ar ddiwedd un prynhawn pan oeddynt yncanu'r emyn 'Now the day is over' a galw ar uchaf ei llais 'Mair Gregory will you sing!' Sut y gallwn i heb wybod y geiriau!

Dydd Sadwrn yr oedd hi, meddan nhw, yn National Coming Out Day.

Cyngres yr Undebau yn cynnal diwrnod gweithredol , y 'Day of Action'. 2 filiwn yn ddi-waith.

Cyngres yr Undebau yn cynnal diwrnod gweithredol, y 'Day of Action'.