Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddadleuon

ddadleuon

Felly, beth am graffu'n fanylach ar ddadleuon Harri a Gwylan, ei athrawes yn y ffydd?

Ni theimlwn fod ganddo ef, na neb arall o'i griw, ATEBION gwrthrychol i ddadleuon rhai fel Guignebert a Spengler i mi ar y pryd.

Erbyn heddiw y mae rhai o'i ddadleuon yn taro braidd yn chwithig ond y maent yn ddiddorol er hynny.

Byddai hynny'n gyson â dadleuon addysgol y Dirprwywyr, yn arbennig ddadleuon y mwyaf di-flewyn-ar-dafod ohonynt, J.

Serch hynny, dichon i iaith liwgar Hughes godi gwrychyn yr Eglwyswyr yn fwy na'i ddadleuon.

Yr Ymgnawdoliad a'r Iawn: Er iddi hi darddu o ddadleuon athronyddol digon dyrys, amcan ymarferol oedd i gyffes yr eglwys ynghylch cyflawn ddyndod a llwyr dduwdod ei Harglwydd.

Ceir ynddynt ddadleuon dirwestol, darnau hunangofiannol, marwnadau, ymddiddanion, hanes ei deithiau a mân draethodau 'ar destynau moesol ac adeiladol'.

Mae'r ffaith ei fod yntau'n greadur mor flin, diddal a hunanol (yn cam-drin ei deulu) yn tynnu oddi wrth hygrededd ei ddadleuon dros wastata/ u cymdeithas yn llwyr.