Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddafad

ddafad

Yn yr un modd, yn Gaeaf yn Nrws y Coed, a'r eira yn blanced wen yn gorchuddio'r byd, gwelir ambell i ddafad yn crafu am welltyn glas ac yn llwyddo i gyfleu y ddelwedd gydnabyddedig o'r ddelfryd o'r gaeaf.

Ninnau'n dal ein hanadl wrth ei dilyn drwy'r drysni a'i gwylio'n gwyro dros y dibyn, ac yn cyd-lawenhau yng ngwir ystyr y gair wrth iddi godi'r ddafad ar ei hysgwyddau.

b) Y syniad offeiriadol am ddiymadferthedd dyn yn wyneb pechod, ac felly'r angen am i Dduw fynd allan i chwilio am y pechadur sydd heb edifarhau, fel yr â'r bugail i'r anialwch i geisio'r un ddafad golledig;

Mae hyn yn rhoi'r cyfle i genhedlu llawer o epil o fuwch neu ddafad o safon uchel.

Ymwelai a ffermydd gwahanol, a lladd un ddafad ar y tro, dim ond un, yna ei goleuo hi.

Pan wnâi'r cynrhon glwyf yng nghnawd y ddafad, irid "oel cynrhon" ar y clwyf hwnnw.

Fe ddywedwn i fod pedair ysgyfarnog yn pori mwy nag un ddafad.

Hynny, wrth gwrs, ar Iol bwyta llond eu bolia am flwyddyn gron a chael pob sylw a oedd yn ddyladwy i ddafad.

Cofier bod saith gwningen yn pori cymaint ag un ddafad.

Efo lamp gannwyll yn ei llaw a'r golau mawr wedi'i ddiffodd 'roedd hi'n fwy na pharod i fynd i chwilio am y ddafad golledig.

Wir ichi, fe fydd yn dda 'da fi weld rhyw enaid byw ar wahan i ddafad yn pasio heibio lan y feidir 'ma to!' Mor harti yr hebryngai'i thad y pwrcaswr at y dwrs, ac fel roedd ei mam yn ei ystlysu ac yn ei eilio bob cam i'r rhiniog!

Aros mae'r mynyddoedd, ond coediog yw porfa haf y ddafad ar Gefn Tew a Glan Alwen, a bugeiliaid newydd sydd.