Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddalen

ddalen

Estynnodd Mr Puw ddalen o bapur o'r cwpwrdd a'i rhoi i Llio.

Os rhoir y testunau mewn diweddariad cyfoes, byddai'n werthfawr cael y cyfeiriadau troed-y-ddalen at yr argraffiadau gwreiddiool hefyd.

Dangosir y berthynas rhwng yr adranau ynghyd a'r berthynas efo'r Is-Bwyllgorau a'r Pwyllgor Rheoli dros y ddalen:

Defnydd gofalus o ofod gwyn ar y ddalen yw'r ffactor bwysicaf mewn gosod.

Cyn agosed fyth ag a allai i ymyl uchaf y ddalen, yn ei iaith ei hun, dododd Mr Kumalo o Swasiland yn yr Affrig ei adnod, fel bachgen bach yn y seiat, a rhoes y Saesneg yn wylaidd rhwng cromfachau ar ei hôl: God is Love.

Cafodd ddalen o Destament Groeg ar ffordd Pen y Foel, a phenderfynodd ddysgu yr iaith honno, a gwnaeth hynny i raddau lled berffaith.

Mae Llwyd yn rhoi'r cyfeiriad (ond yn anghyflawn) yn ymyl y ddalen.

I gael cydbwysedd yn y bennod ar Feibl Morgan Llwyd, byddai angen ystyried y cyfeiriadau Beiblaidd eraill sydd ar ymyl y ddalen yn Llyfr y Tri Aderyn.

Yn ystod y pwl chwerthin a ddilynodd ffraethineb ysblennydd yr athro taflodd gip slei ar y ddalen bapur o dan y llyfr gwaith.

'Mae'n braf cadw'r ddalen yn lân, cael buddugolaeth 1 - 0 a mynd trwodd i'r rownd nesaf.

Gwelodd merch yr Arlywydd, Caroline, yn dda roi llun Charlie ar ddalen flaen cylchgrawn merched.

Nid yw'r ffaith fod awdur modern yn digwydd gwneud cyfeiriad troed-y- ddalen at un o areithiau'r Pab Ieuan Pawl II yn profi ei fod yn gogwyddo at Babyddiaeth.

Lluniau gwych eto, ar ffurf "sbecian drwy dwll" i weld pa anifail sydd dros y ddalen.

Rhoes ddyfyniad o eiddo Thomas Carlyle ar wyneb-ddalen y pamffled: '...'

Mewn gwirionedd mae'n eithaf posibl mai'r ddalen o'r eiddynt yn y gyfrol hon yw'r agosaf y deuant byth i anfarwoldeb, o du'r ddaear beth bynnag.

Ac ar ddalen deitl y gyfrol honno y gwelwyd yn argraffedig am y tro cyntaf y Nod Cyfrin y byddid yn ei weld yn ddiweddarach yn arwyddnod ar sgroliau cyhoeddi gorseddau Beirdd Ynys Prydain.

Heb air o ddiolch i'm brawd am fod mor graff, symudodd y gwrachod eu bysedd yn ôl i'r golofn ar ymyl y ddalen.