Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddaliadau

ddaliadau

Rhyw grap ar ddaliadau'r Eglwys a ddiddymwyd yn ddiweddar, efallai, a'r afael ansicraf ar y Galfiniaeth y dywedir fod y Piwritaniaid sy'n llywodraethu gan mwyaf yn ei choledd.

Ar ryw ystyr felly y mae ysgolheictod diweddar yn ailgydio (ond gyda llawer mwy o wybodaeth a manyldra hanesyddol) ym mhrif linellau dehongliad cychwynnydd yr ymchwil fodern am yr Iesu hanesyddol, sef Reimarus, gŵr o ddaliadau deistaidd yn y ddeunawfed ganrif a geisiai wrthwynebu'r Gristnogaeth draddodiadol.

Ni bu Fidel erioed yn aelod o blaid gomiwnyddol fechan Cuba, er bod ei ddaliadau yn tueddu i'r chwith.

Cyd-drawodd penodiad Peate â dau ddigwyddiad ym mywyd diwylliannol Cymru a fu'n foddion nid yn unig i gadarnhau ei ddaliadau ynghylch hollbwysigrwydd cydwybod yr unigolyn ond hefyd i osod y daliadau hynny mewn cyd-destun Cymreig.

CYNGOR HYFFORDDIANT ADLONIANT A'R CELFYDDYDAU Rhoddodd Mandy Wix adroddiad llafar ar ddaliadau CHAC.

Diau fod gwahaniaethau sylfaenol rhwng ei ddaliadau gwleidyddol ef ac eiddo sylfaenydd ac arweinydd L'Action Fran‡aise.

Hwyrach fod plaid yr Ortodox yn cynrychioli ei wir ddaliadau, nid yn unig yn ystod y pumdegau, ond hyd heddiw.