Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddarpar

ddarpar

Mi fyddai'n eli i galon unrhyw ddarpar unben.' 'Ond 'dydi o ddim yn stwff i'w ganfasio.

Tynnodd cyfaill fy sylw at lun yn y Rhondda Leader o ddarpar ymgeisydd seneddol Llafur y Rhondda gydag asyn.

Mae rheowr lleoliad y ffilm, Roy Jackson, wedi bod yn yr ardal drwy'r wythnos hon yn chwilio am lefydd hunan-ddarpar a gwely a breacwast i'r criw.

Dyna ddau ddarpar-esgob yn aelodau o gabidwl Tyddewi.

Yn ôl Herder, ni enid dynion yn ddarpar ddinasyddion, yn barod i ymuno â'u tebyg mewn cytundeb cymdeithasol Rousseauaidd.

Mae nhw'n ofni y byddai'n costio arian iddyn nhw." Mae'r llywodraeth yn bwriadu cyflwyno strategaeth newydd y flwyddyn nesaf i helpu digolledu'r anabl ac unrhyw ddarpar gyflogwyr.

Ni wn a fu unrhyw awdur o Gymro 'ymhellach' oddi wrth ei ddarpar gynulleidfa, ac eto'n dyheu am eu sylw.

Unwaith eto gellir breuddwydio am ddarpar gymar drwy fynd i fynwent hollol ddieithr, torri ychydig o ywen a'i osod o dan y gobennydd.

Ni fwriedir codi ofn ar ddarpar ddysgwyr ond yn hytrach bod yn realistig ac osgoi siom a rhwystredigaeth sydd yn eu tro yn arwain at adael y dosbarth.GWEN TOMOS - Robert Rhys