Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddarparwyd

ddarparwyd

Ofer yw i ni yn awr ddannod i Iraq eu bod yn defnyddio yr arfau a ddarparwyd ar eu cyfer gan wledydd y gynghrair!

Yn ogystal â'r darllediadau a ddarparwyd gan Newyddion, ymhlith rhaglenni eraill roedd Trafodaeth Etholiad ‘99, Etholiad ‘99 a'r A-Y y Cynulliad bywiog ac amharchus.

ii) bod yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain, gan dalu sylw i ofynion y Gymdeithas a'r manylion yn y Côdau Ymarfer/Canllawiau lle bo'n briodol, gan gynnwys gwisgo dillad/cyfarpar gwarchod; iii) bod yn gyfrifol am ddiogelwch pobl eraill (boed y rheiny yn weithwyr cyflogedig neu beidio) trwy beidio â chamddefnyddio unrhyw beth a ddarparwyd er mwyn iechyd a diogelwch neu les, a chydweithredu â'r Gymdeithas er mwyn ei galluogi i gyflawni ei chyfrifoldebau ei hun yn llwyddiannus;

Mae'n hanfodol eich bod yn gwiso'r @ menyg rwber a ddarparwyd cyn ceisio trin unrhyw un sy'n gwaedu a'u taflu wedyn.

Yn ogystal âr darllediadau a ddarparwyd gan Newyddion, ymhlith rhaglenni eraill roedd Trafodaeth Etholiad 99, Etholiad 99 ar A-Y y Cynulliad bywiog ac amharchus.