Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddatganiad

ddatganiad

Bu cryn sôn yn ddiweddar am ddatganiad Joschka Fischer, gweinidog materion allanol yr Almaen, ynglyn â ffederaleiddio Ewrop.

Ar ôl bod yn Lloegr beth amser fe welodd ef ddatganiad gan Mr S.

Ond rwyn siwr iddo wneud hynny yn y pendraw yn sgîl arafwch Undeb Rygbi Cymru i wneud unrhyw ddatganiad ar y mater.

Dafydd Wigley oedd y cyntaf i darfu rhywfaint, diolch byth, ar y tangnefedd gyda chais ymosodol am ddatganiad ar y sefyllfa ddiweddaraf i sicrhau arian cyfatebol ar gyfer cronfeydd Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd.

Pwysleisiodd yn ei ddatganiad fod gan John Hollins ddwy flynedd arall o gytundeb fel rheolwr - mi wnaeth o arwyddo'r cytundeb yn gynharach yn y tymor - a bod cwmni Ninth Floor, perchnogion presennol y clwb yn bwriadu parchu'r cytundeb hwnnw.

Ysgydwyd y byd barddol i'w seiliau gan ddatganiad Euros Bowen ei fod yn dymuno cadeirio'r Parch.

Medrid mynd â'r achos o flaen tribiwnlys ond gan nad oedd gan unrhyw un a gyhuddid o fod eisiau dymchwel llywodraeth etholedig y wlad hawl i gael gwybod pa weithred neu ddatganiad ar ei ran a oedd wedi achosi'r amheuon gwreiddiol, amhosib oedd paratoi amddiffyniad effeithiol.

Nid protest barchus, ddienaid (ordentlich) y mae galw amdani ond yn hytrach ddatganiad cryf, ymosodol o bțer.

Esboniodd aelodau o'r Gymdeithas eu bod eu bod yn gwrthod yn llwyr gyd-ddatganiad y mis diwethaf rhwng 'Orange' a'r quango, y Bwrdd Iaith, lle bu cyfeirio at 'ystyried' y 'posibiliadau o ddefnyddio'r Gymraeg'.

Ond o blith y genhedlaeth honno, efallai taw Parry-Williams - yn fwy felly yn nhinc felancolaidd ei ymadrodd nag mewn unrhyw ddatganiad croyw - a roes lais yn bennaf i'r digalondid sylfaenol hwn.

Ar ôl hir drafod cyhoeddwyd o'r Pwyllgor Gwaith ddatganiad yn annog trefnu Ymgyrch a Deiseb.

Yma, atgynhyrchwn ddatganiad olaf yr awdur a'r ymgyrchwr Ken Saro-Wiwa i'r Tribiwnlys Milwrol a wynebodd ym 1995.

Cafodd ei ddatganiad ei groesawu a'i hawlio fel buddugolioaeth gan brotestwyr.

Rhesymau addysgol a roddodd y Pwyllgor am ei fwriad i gau'r ysgol a nododd yn ei ddatganiad nad ystyriaethau ariannol a barodd iddo wneud y penderfyniad.

Y cwbl wnaeth o gadarnhau mewn datganiad - oedd yn fawr o ddatganiad mewn gwirionedd - oedd fod trafodaethau'n cael eu cynnal ynglyn â gwerthu'r clwb.

I Gadaffi, mae hyn yn un o ddatblygiadau naturiol y chwyldro; i mi, mae ei ddatganiad yn ymddangos yn stori dda.