Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddatganiadau

ddatganiadau

Cyhoeddodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ddatganiadau ar y Ddeddf Elusennau, Y Ddeddf Iaith a'r loteri genedlaethol arfaethedig.

Rŷm ni wedi symud yn bell oddi wrth ddatganiadau uchel-gloch y macwyaid a'r brodyr llwyd.

Cyflwynodd Idris Cox ac Ithel Davies ddatganiadau o gefnogaeth ar ran y Blaid Gomiwnyddol a mudiad Y Gweriniaethwyr.

A phan weithredai ar gomisiynau, fel y rhai a oedd yn gyfrifol am lunio ymatebion i ddatganiadau Cyngor Eglwysi'r Byd, yr oedd ei wybodaeth ddiwinyddol o werth amhrisiadwy.

oes yna ddatganiadau eraill y gellid eu hasesu trwy'r profion neu'r tasau ?

Mewn maes mor fawr anodd yw dethol y prif ddatganiadau a dehongliadau, a mwy anodd wedyn yw dosbarthu yn daclus.

Siawns na wyddai'n dda am ddatganiadau Emrys ap Iwan, T.

Glynai Williams yn dyn wrth ddatganiadau clasurol yr Eglwys Fore, a bwysleisiai fod Iesu Grist yn wir Dduw ac yn wir ddyn.

lle bo sampl o ddatganiadau o gyrhaeddiad yn cael eu hasesu trwy brofion a tasau, gall hynny, fel mewn unrhyw arholiad, ddylanwadu ar ganlyniadau'r asesiad.

Cofiaf rai blynyddoedd yn ol, mewn cinio ym Mangor, wrando ar y gŵr gwadd sef Richard Lloyd, cyn Organydd Eglwys Gadeiriol Henffordd ac yn ddiweddarach Durham, sydd yn awr wedi ymddeol ac yn byw ym Mhentraeth, Mon, yn cofio ei wyliau pan yn fachgen yn Llangairfechan ac yn mynd i un o ddatganiadau Ffrancon a hefyd yn cofio ei garedigrwydd drwy ganiatau iddo ymarfer ar organ wych Eglwys Crist.

Mae gan rai disgyblion sydd ag AAA ddatganiadau ond mae rhai eraill, eto ag AAA, heb ddatganiadau.