Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddatod

ddatod

Mae angen amynedd i ddatod ei rwymau a dyfalbarhad i werthfawrogi ei gynnwys.

Yn gyntaf, na fu wedi marw Elisabeth hyd at drothwy'r ugeinfed ganrif na chais na bwriad gan neb o bwys yng Nghymru i ddatod dim ar y cwlwm a unodd Gymru wrth Loegr na gwrthwynebiad o unrhyw gyfri i'r egwyddor o deyrnas gyfunol a diwahân.

Wrth gwrs byddai dyn cynefin â'r wlad wedi codi'r llinyn dros y cilbost yn hytrach na'i ddatod, a byddai dyn felly wedi cau'r llidiart ar ei ôl yn ogystal.

Wedi iddo ddatod y sgriwiau ar ei wyneb, gan ddisgleirio golau ei lamp drydan ar yr olwynion bach y tu mewn, gwelodd Douglas mai dim ond gwifren fechan oedd wedi dod yn rhydd.

Ond un diwrnod dechreuodd y gwni%ad ddatod, ac fel pob plentyn arall am wn i, aeth fy chwilfrydedd yn drech na mi.

Stori anhygoel drofaus yw stori'r meddwl Cymreig modern.) Byddai fy mam yn arfer dweud wrth ddatod clymau mwy cymhleth na'i gilydd fod 'cryn waith mysgu arnyn nhw'.

Dyma ddatod ychydig bach yn rhagor ar y gwni%ad...

Crynai dwylo Alun wrth iddo ddatod un ohonynt yn ofalus.

Cyn gynted ag yr oedden nhw wedi glanio dechreuodd Archie ddatod y strapiau.

Ar yr un pryd, wrth gwrs, rhaid dweud y câi'r dychweledigion, wrth ddarllen, fwy o hamdden i ddatod y dyrnau hyn nag a gaent wrth wrando.

Bu'n bustachu'n hir i ddatod y llinyn a glymwyd yn gwlwm-gwlwm.