Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddeallusrwydd

ddeallusrwydd

Does dim swildod na ffug, ond mae yma wit, mae yma ddeallusrwydd ac mae yma ddawn i sylwi.

Dyma, yn y bôn, yw nod astudio 'deallusrwydd artiffisial' - darganfod dulliau o hunan-ddysgu a hunan-ddeallusrwydd a'u rhoi ar waith mewn cyfrifiadur.

Adroddodd y pentrefwyr y stori rhyfeddol am ddeallusrwydd, teyrngarwch a mentr ei gŵn.

Sen ar ddeallusrwydd a hunan-barch unrhyw newyddiadurwr profiadol fyddai cael ei gyflogi'n unig i ddarllen sgriptiau a baratoir gan rywun arall -: does dim rhyfedd felly fod yr ysgrifenwyr yn tueddu i edrych ar y rhai a gyflogir fel darllenwyr yn unig - â pheth dirmyg nawddogol Sylweddolir nad oes cyfle i ymarfer rhyw lawer o ddawn greadigol wrth ysgrifennu newyddion credir fod angen llai fyth o ddychymyg i'w darllen.