Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddechre

ddechre

'Collon ni gwpwl o geme dyle ni fod wedi ennill ddechre'r tymor.

Fe gawson ni ddechre da felly, gyda thy newydd i of alu amdano, yn ddi-rent, a ninne'n gyfrifol am goste trydan a gwres.

Ond roedd llawer llai'n mynd ar ol iddi hi ddechre gweithio i Madog.

I ddechre ni'n whare oddi cartre.

'Bydd y Cynghrair newydd yn dechrau yn Awst a cwpla ddechre mis Rhagfyr.

I ddechre, roedd e am roi deg mil o bunnodd i'r eglwys - ar un amod, fod y cerflun yn cal i osod yn y corff, reit yn ymyl y pwlpud, a set Madog.

Newidiodd patrwm y gêm yn llwyr yn yr ail hanner, gan ddechre gyda phedwaredd cic gosb Phil, cic o ddeg llath ar hugain.

Am bwy oedd y freuddwyd 'na i ddechre - y fenyw 'na?

Ar ben hyn, roedd ennill y cwpan yn ddechre ar rediad o gwpane, llwyddiant na fydd gwella amo, mae'n siwr am flynyddoedd hir.

Adwaith pawb i ddechre odd gweud wrtho fe am gadw'i gerflun - hynny yw, pe bai hynny'n bosib.

Bydd Morgannwg yn ail-ddechre y bore yma ar saith rhediad am un wiced.

Allen ni ddechre lladd y defaid 'co os bydd raid.' Gwnaeth y ddau ymgais dila i chwerthin.

Mae Graham Henry wedi dod draw i Gymru a mae e wedi gwneud gwaith da i ddechre.

O fewn eiliade i ddechre'r ail hanner, bylchodd Roy Bergiers drwy amddiffyn Montreal, a hanner can llath o gae o'i flaen, a finne'n rhedeg nerth 'y nhraed wrth ei ochor yn barod i dderbyn pas pe bai angen.

Yn un peth, fe ddechreuodd wherthin llai, ond plentyn 'i mam oedd hi wedi bod eriod, achos roedd 'i thad wedi marw cyn iddi hi ddechre'r ysgol, ac ma'n rhaid 'i bod hi'n gwbod bo'i mam yn colli tir wythnose cyn iddi farw, yn enwedig gan iddi hi gal ergyd ysgafn ar 'i chalon yr union wythnos y daeth Madog i'r pentre.