Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddefnyddiai

ddefnyddiai

Ni ddefnyddiai lein ond i gychwyn gwal neu adeilad er mwyn cael y mesur a'r sylfaen--a dyna hi wedyn; dibynnai'n gyfangwbl ar ei Iygad a synnwyr bawd a byddai pob gwal yn berffaith union.

Ni ddefnyddiai'r gair fel sarhad cyffredinol a niwlog, ond mewn ystyr cyfyng a phenodol.

Gofidiwn fy mod wedi anghofio llawer o'r geiriau a ddefnyddiai ef mor naturiol.

Dyma un neu ddwy: YmfalchIai WilliarnJones yn ei allu fel pysgotwr, yn enwedig gan mai plu wedi eu cawio ganddo ef ei hun a ddefnyddiai.

Cawn drafod ymhlygiadau hynafiaethol hwnnw yn nes ymlaen oherwydd ni allai ddianc oddi wrth y dulliau a ddefnyddiai ei gyd-fonedd o edrych ar hanes.

Cafwyd trafodaeth ar y materion canlynol - (i) Maes parcio gorsaf Porthmadog Datganodd swyddog o'r Rheilffyrdd Rhanbarthol bod maes parcio yr orsaf yn rhy fawr ar gyfer y defnydd a wneid ohono fel maes parcio ar gyfer pobl a ddefnyddiai'r tren.

Mater preifat oedd pa iaith a ddefnyddiai yn ei gartref.

Oherwydd y taeogrwydd hwn, ni ddefnyddiai'r Cymry eu hiaith, a magodd llawer eu plant yn Saesneg.

Weithiau yn unig y cawn iddo arfer y gair 'Cyfoeth' am 'Dalaith', ond y gair a ddefnyddiai gan amlaf yn ei drafodaethau ar y drefn farddol oedd 'Cadair'.

Câi swyddog a ddefnyddiai'r ‘gath' neu'r wialen fedw hanner-coron o dâl ychwanegol.

Dau air 'hyll', a dau yn unig, a ddefnyddiai, sef 'diawl' ac 'uffar' (nid 'uffern' fel pobl y Rhos) ac fe'i defnyddiai ym mhob brawddeg bron.

Y mae'r dadleuon ysgrythyrol a ddefnyddiai yn datgelu'n glir mor ddwfn oedd ei wybodaeth Feiblaidd.

Hyd yn oed y bobol sy'n y Poplar." Y Neuadd Ddirwestol yn y Poplar, ar y gornel rhwng y Stryd Fawr a Stryd Sophia a ddefnyddiai'r Genhadaeth Gristnogol, fel y gelwid hi ar y pryd.

Cyn gynted ag y gwelodd hi Mr Sugden y bore 'ma fe sylwodd fod ei fwstas militaraidd yn llawer duach nag ydoedd amser swper neithiwr, a'r gwêr du a ddefnyddiai i sicrhau hyn a achosodd y llinellau budron ar ei liain !

Tâp a ddefnyddiai'r gofaint eraill fel rheol i fesur amgylchedd olwyn.