Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddefnyddwyr

ddefnyddwyr

Fel Cyfarwyddwr Peirianneg a Thechnoleg S4C, bydd yn rheoli tîm o tua 35 ac yn gosod ac yn arwain strategaeth dechnegol y sefydliad, yn ogystal â rheoli systemau gwybodaeth i ddefnyddwyr Technoleg Gwybodaeth trwy'r corff drwyddo draw.

Rhaid i wasanaeth da, sy'n anelu at yr ansawdd bywyd gorau posibl i'w defnyddwyr, roi pob anogaeth i ddefnyddwyr y gwasanaeth i wneud penderfyniadau yngl^yn a'u bywydau eu hunain.

Mae'r rhaglen yn cynnwys adolygiadau sinema, newyddion gwyddoniaeth a llinell gymorth brysur i ddefnyddwyr, yn ogystal â storïau'r dydd.

Dim ond pan fydd staff yn edrych ar ddefnyddwyr y gwasanaeth fel pobl gydradd a'u trin efo'r parch y mae pobl cydradd yn ei haeddu y byddant yn datblygu eu hunan-werth.

Mae'r rhannu hwn yn ddefnyddiol gan ei fod yn darparu patrymau ymddwyn yn ogystal a sylweddoliad y gellir chwalu rhwystrau mewn cymdeithas (a bod hynny wedi digwydd) gan ddefnyddwyr y gwasanaeth eu hunain.

Mae'r sgiliau cyfathrebu a'r sgiliau ymdopi sydd eu hangen ar gyfer byw bob dydd yn aml yn llai i ddefnyddwyr oedrannus y gwasanaeth, neu bobl sydd wedi treulio amser mewn ysbyty.

Cyngor Defnyddwyr Cymru yw'r corff cenedlaethol i ddefnyddwyr yng Nghymru.

O'r byd mawr y tu allan sy'n effeithio ar ddefnyddwyr y gwasanaeth

Ceisiadau gan Bersonau i'w cydnabod yn Ddefnyddwyr Ceir Cydnabyddedig

Mae'n eu dysgu hefyd i fod yn gynhyrchwyr yn ogystal â bod yn ddefnyddwyr.' Byddai'r elw o lafur y plant yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ysgolion eraill, ac i hyfforddi athrawon.

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â dileu'r gwasanaeth tren olaf o Bwllheli a datganwyd bod hynny'n creu anawsterau i ddefnyddwyr lleol.