Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddehongliad

ddehongliad

Prif nodwedd y diwinydd da yw ei allu i ddatgan bod Duw yn fwy nag unrhyw ddehongliad ohono: prif nodwedd y gwleidydd da yw ei allu i ddangos bod gwleidyddiaeth iach yn fwy nag unrhyw athroniaeth wleidyddol.

Ni ddilyd gorbwysleisio'r gwahaniaethau rhwng y ddau ddehongliad hwn: golyga undeb â Christ ynuniaethu, mewn rhyw fodd, â'r dwyfol tra nad oes lle mewn theosis i'r syniad naill ai am berffeithrwydd dibechod neu am ymgolli digyfrwng yn y duwdod.

Yn gyntaf oll, disgwylid iddo reoli'n dda ac, yn ail, edrychid arno fel un a roddai esiampl i eraill o'i 'berffeithrwydd' (neu o leiaf ei ddehongliad ef ohono) er mwyn gwneud dynion eraill yn dda.

Ni ddylem adael i wrthwynebwyr dwyieithrwydd gael monopoli ar ddehongliad y geirynnau yma.

Seilir yr ysgrif yn bennaf, fel y gellid disgwyl, ar ddehongliad Murry o '...

Cafwyd canmoliaeth fawr i'w ddehongliad hynod bersonol o'r digwyddiadau.

Yr oedd dau ddehongliad y gallwn ei roi i'm gweledigaeth.

heb sôn am ddehongliad digri dros ben o ddrwg a da.

Os cymerwn yr hyn a ddywed Saunders am ei ffydd grefyddol a'i gymhwyso at ei feirniadaeth, gallwn ddweud mai gamblo fod ei ddehongliad ef yn iawn a wna, heb unrhyw brawf.

"Cam ddehongliad oedd e,' meddai Manon Rhys.

O gymharu'r ddau ddehongliad hwn cawn ein temtio i weld yr offeiriadol fel crair ofergoelus hen baganiaeth.

Gan ddefnyddio ei wybodaeth a'i ymchwil helaeth cynhyrchwyd cyfres dwy ran ar gyfer History Zone BBC Two, Boer War. Cafwyd canmoliaeth fawr i'w ddehongliad hynod bersonol o'r digwyddiadau.