Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddesg

ddesg

Doedd dim angen i neb ddweud gair, dim ond pwyso un o'r ddau fotwm ar y ddesg o'u blaenau.

Pe bai rhyfel yn dod ..." Canodd cloch y ffôn ar y ddesg o'i flaen.

Wrth iddi gyrraedd y ddesg, a oedd gerllaw'r drws, agorodd y drysau a daeth corff mawr, blêr ond hapus i'r golwg.

Cododd o'i gwely ac edrychodd ar y ddesg wrth ymyl y ffenestr lle gorweddai ei thraethawd a'r llyfrau o'r llyfrgell.

teipio, llungopio, dyblygu, cyhoeddi-ar-ddesg, a chyfieithu.

Yna cododd a chroesi at y ddesg lydan yng nghongl yr ystafell.

'Adroddiad gan y lab ar fy siaced wrth-fwled yn ddiddorol.' Pwysodd Andrews ei benelin iach ar ei ddesg a'i ben ar ei law.

Eisteddai Sadique wrth ei ddesg gyda phentyrrau o lyfrau o docynnau reslo o'i flaen.

Yn y diwedd mynnwyd fy mod i fy hunan yn gwagio casys Siwsan a'r plant ar y ddesg o'u blaenau.

Dilynodd Mair hi i mewn i'r adeilad ac at y ddesg lle'r oedd gwraig ganol oed yn prysur roi trefn ar gardiau mewn bocs.

Eisteddodd Kirkley yn y gadair ar ochr arall y ddesg a'i wylio'n yfed.

Edrychodd ar y cloc bach ar ben y ddesg.

Fe ddwedes i y cymerwn i'r fflac, felly peidiwch â phoeni...' Canodd y ffôn ar ddesg Andrews.

Bydd Mrs Morris wrth y ddesg yn barod i'ch helpu i ddod o hyd iddyn nhw.'

Fodd bynnag, er mawr syndod dywedodd y Cymro tu ôl i'r ddesg nad oedd y fath beth ar gael yn Gymraeg.

Wrth iddi adael y ward yn drist penderfynodd Mrs Parker fynd at y ddesg unwaith yn rhagor i holi a oedden nhw wedi cael unrhyw newydd pellach.

Yn ogystal â'r ddesg gymysgu arbennig sydd ar gael yn barod, sy'n eich galluogi i gymysgu a chreu eich jingls eich hunain, bydd cyfle hefyd yn ystod yr wythnosau nesaf i chi ddefnyddio'r meddalwedd diweddaraf un.

Yn syml.' Eisteddodd McClure ar ymyl y ddesg gan ochneidio'n ddwfn.

Ymadrodd crand ydi o am fwy nag un person yn rhannur un ddesg.

Ystafell fechan, bur dlawd ac anhrefnus yr olwg, oedd hi, â silffoedd llyfrau wrth un mur, ac yn y gongl ddesg uchel, lydan i daro papur newydd arni, ac yn y canol fwrdd a rhai cadeiriau wrtho.

Cafodd y dyn y tu ôl i'r ddesg em paciau er mwyn eu llwytho ar yr awyren - gafaelodd yn ein cêsus a'u towlu y tu ôl i'w ddesg.

Gwelwodd, ond llwyddodd i wenu gwên fenthyg tra chwaraeai ei fysedd yn ddi-baid â'r beiro arian a'r pad ysgrifennu oedd o'i flaen ar y ddesg.